แคมป์เด็กหัวการค้ารุ่น6 เน้นสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่ตอบโจทย์ยุคดิสรัปชั่นเทคโนโลยี

30 ม.ค. 2563 เวลา 13:57 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจ การค้า และอุตสาหกรรมบริการของประเทศไทย  มุ่งสร้างหลักสูตรผลิตบัณฑิตที่มีลักษณะพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (Business Smart) ใฝ่รู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีภาพลักษณ์ทางธุรกิจระดับสากล ตอบสนองต่อการบรรลุวิสัยทัศน์การเป็นสถาบันชั้นนำด้านธุรกิจในเอเชีย การเน้นการผลิตบัณฑิตที่พร้อมปฏิบัติงาน ผ่านการบูรณาการการทำงานและการเรียน

ล่าสุด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับหอการค้าไทย และมูลนิธิสิริวัฒนภักดี จัดโครงการ “แคมป์ผู้ประกอบการรุ่นเล็ก...เด็กหัวการค้า” ปีที่6 มอบทุนการศึกษากว่า 20 ล้านบาท เพื่อทำตามความฝันของเยาวชนที่จะสร้างความสำเร็จให้กับอาชีพธุรกิจของตนเอง สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่ อาทิ เศรษฐกิจดิจิทัล เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม รวมถึงตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารที่เกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 21 เป็นไปอย่างรวดเร็วและฉับพลัน (Disruptive Technology)ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช.และปวส.ทั่วประเทศไทย

นาย ปัณณธร ผิรังคะเปาระ (น้องเจได) อายุ 18 ปี มาจากโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จ.สุราษฏร์ธานี หัวหน้าทีมแฮมเบิร์กชนะเลิศแคมป์ผู้ประกอบการรุ่นเล็ก...เด็กหัวการค้าปีที่6 เล่าว่า “ผมเข้าแคมป์นี้ทำให้ได้รับทัศนคติที่แปลกใหม่ในการทำธุรกิจจากเดิม พร้อมเรียนเรียนรู้การประยุกต์ใช้นวัตกรรมกับสินค้าและบริการของเรา เพราะการทำธุรกิจนั้นมีอะไรที่ซับซ้อนมากกว่าแค่การขายของ หรือ การคิดผลิตภัณฑ์ ทำให้เราสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าค่ายครั้งนี้ไปใช้ในภายภาคหน้ากับธุรกิจของที่บ้านหรืออาจจะเป็นการแนะนำให้กับคนอื่นเพื่อต่อยอด ยกตัวอย่างเช่น การเรียนแผนธุรกิจตั้งแต่การเติบโต ล้มเหลว อุปสรรค นวัตกรรมต่างๆ ส่วนประกอบที่สำคัญที่จะทำให้ธุรกิจของเราเป็นไปได้ด้วยดีและประสบความสำเร็จ ที่สำคัญเรื่องของโอกาสที่จะทำให้เรามองเห็นถึงช่องทางการทำธุรกิจ เพราะการที่เราเข้ามาในค่ายนี้มันทำให้เราได้รับโอกาสที่เพิ่มมากขึ้นจากเดิมในหลายเท่าอีกด้วย”

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th