ข่าว

[email protected] d-chat ระบายผ่านการแชท เพื่อบำบัดใจ

ในช่วงที่คนไทยมีความเครียดสูง ขอเสนอทางออก [email protected] d-chat

อุ๊-ช่อผกา วิริยานนท์ ผู้ประสานงานการบริการ [email protected] d-chat โดยเสถียรธรรมสถาน กล่าวว่า ให้รู้จักสังเกตตนเองว่ามีความเครียดเพิ่มขึ้นไหม เช่น เรารู้สึกว่ามีความสุขน้อยลงไหม, เราลงโลกในแง่ร้ายมากขึ้นหรือเปล่า, เรายิ้มน้อยลงไหม และขั้นสุดนอนไม่ค่อยหลับหรือเปล่า หากมีปัญหาเหล่านี้ เป็นเพราะเรามีปัญหาค้างคาใจ ฉะนั้น แนะนำว่าต้องหาทางระบายออกมาโดยการพูด โดยคนฟังจะต้องมีศิลปะในการฟัง ฟังอย่างไม่อคติ ต้องไม่ใช้วิธีคิดของผู้ฟังในการตัดสินและสั่งให้เขาต้องทำอะไร

การให้บริการให้การปรึกษาเพื่อคลายทุกข์ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดใด ซึ่งจะมีทีมอาสาสมัครที่ผ่านการอบรม Peer Counseling (การให้คำปรึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อน) ของเสถียรธรรมสถาน โดยหากต้องการปรึกษาสามารถแชทผ่านไลน์ได้ ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตน นัดล่วงหน้า ให้บริการได้วันละ 2-3 คน