สตง. ตามรอยพระทศมินทราชา ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเด็กและเยาวชนฯ ณ โรงเรียนราชดำริ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

20 ก.พ. 2563 เวลา 3:28 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. ดำเนินโครงการ “สตง. ตามรอยพระทศมินทราชา ส่งเสริมการศึกษาพัฒนาเด็กและเยาวชน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก" ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมกิจการเยาวชนในชุมชนแออัดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน โดยมีผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน, ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน, ผู้บริหารระดับสูงสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนราชดำริ, โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ และโรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์

กีระณา สุมาวงศ์ ประธานมูลนิธิส่งเสริมกิจการเยาวชนในชุมชนแออัดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้มอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนทั้ง 3 แห่งอีกด้วย

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการบรรยายความสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดย พันเอก(พิเศษ) ศนิโรจน์ ธรรมยศ โดยนำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ชาติไทย พร้อมทั้ง ทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ สตง. และตระหนักถึงความสำคัญของการรู้รักษ์เงินแผ่นดิน และทรัพย์สินของรัฐ ดำเนินการโดยวิทยากรของ สตง.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด