ระดมทุนช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบางทางสังคมผ่าน "เทใจดอทคอม" พร้อมรณรงค์ ไม่ติด ไม่แพร่ ไม่แชร์มั่ว

08 เม.ย. 2563 เวลา 5:52 น.

ภาคีเครือข่ายเทใจ มูลนิธิเพื่อคนไทย ระดมทุนช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบางทางสังคมผ่าน "เทใจดอทคอม" รวมถึงขอความร่วมมือท่านเป็น 1 พลัง ร่วมเผยแพร่ เพื่อเชิญชวนคนไทยร่วมช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบางทางสังคม รวมทั้งเผยแพร่ #ไม่ติดไม่แพร่ไม่แชร์มั่ว เพื่อร่วมปกป้องชีวิตและความปลอดภัยของคนไทยทุกคน

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เทใจ หรือ www.taejai.com แพลตฟอร์มระดมทุนออนไลน์ซึ่ง สามารถสร้างผลลัพธ์ทางสังคมมา 8 ปีต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากจำนวนผู้บริจาคที่เป็นคนตัวเล็กตัวน้อยทั่วประเทศจำนวนประมาณ 50,000 คนและยอดบริจาคที่เพิ่งแตะหลัก 100 ล้านบาทเมื่อเร็วๆ นี้ นั้น ในสถานการณ์วิกฤตินี้ เทใจได้จัดทำหน้า "เทใจสู้โควิด" ขึ้น เพื่อระดมการมีส่วนร่วมของคนในสังคมไปช่วยเหลือโครงการต่างๆ เพื่อรับมือกับสถานการณ์ระบาดของโคโรน่าไวรัส ในจำนวนนั้น มีโครงการเร่งด่วนที่ขอระดมความช่วยเหลือจากท่าน เป็นกลุ่มผู้เปราะบางทางสังคม ประกอบด้วย

ภาคีเครือข่ายเทใจ มูลนิธิเพื่อคนไทย ระดมทุนช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบางทางสังคมผ่าน

(1) โครงการ "เทใจให้ผู้สูงวัย ผ่านโควิดไปด้วยกัน"

เป้าหมายระดมทุน 462,000บาท ช่วยผู้สูงอายุกลุ่มตกงานและขาดรายได้ในจังหวัดเชียงใหม่ จากสถานการณ์นี้ จำนวน 200 ครอบครัว ด้วยอาหาร ยา และหน้ากากที่จำเป็น

(2) โครงการ "หน้ากากผ้าสำหรับเด็กขาดโอกาสที่ชายขอบ"

เป้าหมายระดมทุน 181,500 บาท ช่วยผลิตหน้ากากผ้าป้องกันฝุ่นและรับสถานการณ์นี้จำนวน 12,961 ชิ้น สำหรับเด็กๆ ใน 73 ศูนย์การเรียนชายแดนด้านตะวันตกใน 5 อำเภอของจังหวัดตาก

ภาคีเครือข่ายเทใจ มูลนิธิเพื่อคนไทย ระดมทุนช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบางทางสังคมผ่าน

ภาคีเครือข่ายเทใจ มูลนิธิเพื่อคนไทย จึงขอความร่วมมือท่านเป็นอีก "1 พลัง" ร่วมเผยแพร่เรื่องราวนี้ เพื่อเชิญชวนคนไทยร่วมช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบางทางสังคม รวมทั้งเผยแพร่ #ไม่ติดไม่แพร่ไม่แชร์มั่ว ให้เป็นที่สนใจและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกคนต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมปกป้องชีวิตและความปลอดภัยของคนไทยทุกคน

ภาคีเครือข่ายเทใจ มูลนิธิเพื่อคนไทย ระดมทุนช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบางทางสังคมผ่าน