จดหมายเปิดผนึกถึงลุงตู่ จากประชาชนที่ไม่ใช่เศรษฐี เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัย N95

24 เม.ย. 2563 เวลา 8:09 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

การรับมือกับวิกฤตโควิด-19 ครั้งนี้ไม่ใช่ภาระงานของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องที่คนไทยทุก คนต้องร่วมมือกัน อาจไม่ได้เป็นมหาเศรษฐีใน 20 อันดับของประเทศ แต่ในฐานะเยาวชนไทยคนหนึ่ง เชื่อว่าการบ่นว่ารัฐบาลไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้น ควรลงมือทำและช่วยรัฐบาลเท่าที่ทำได้ จึงขอใช้แนวคิด แบบ Startup สร้างธนาคารหน้ากาก (Mask Bank) ร่วมกับอาสาสมัคร และ ประชาชนเกือบแสนคน ระดมทุนและบริจาค (Crowdfunding & Donation ) เปิดโรงงานผลิตหน้ากากอนามัย N95 สําหรับ แพทย์ พยาบาล และ หน้ากาก N95 สําหรับเด็ก แห่งแรกของประเทศไทยโดยคนไทย

เพื่อแพทย์ชนบท 800 โรงพยาบาลทั่วประเทศ เนื่องด้วยความจำเป็นในการใช้หน้ากากอนามัย N95 ของแพทย์พยาบาล ที่ทํางานใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด-19 ทำให้หน้ากากอนามัย N95 ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ตั้งใจเปิดให้ ทันในเดือนมิถุนายนนี้ และเพื่อรับมือการเปิดภาคเรียนของเยาวชน น้องๆที่ต้องไปโรงเรียนในเดือน กรกฎาคมนี้

การผลิตหน้ากากอนามัยทางการแพทย์อยู่ในการกำกับดูแลของ อย. และปัจจุบันมีผู้ผลิตในประ เทศ 10 แห่ง แต่หน้ากากอนามัย N95 ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งกับแพทย์และพยาบาลที่ทํางานใกล้ชิด ผู้ป่วยโควิด-19 มีผู้ผลิตในประเทศเพียงรายเดียวและมีพันธกิจ BOI ที่ต้องส่งออกทั้งหมด นอกจากนี้ ผู้นำเข้าหน้ากากอนามัย N95 ที่ถูกต้องผ่านการรับรองของ อย. มีเพียง 1 ราย และในปัจจุบันผู้นำเข้า และผู้ผลิตดังกล่าวซึ่งเป็น บริษัทต่างชาติก็ได้รับผลกระทบจากนโยบาย American First ให้ส่งสินค้า ให้ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นลําดับแรก และแม้ว่าผู้ผลิตและผู้นำเข้าทั้ง 2 รายได้ให้ความช่วยเหลือ แบ่งปันสินค้าให้มีใช้ในประเทศไทยเท่าที่สามารถทำได้แล้ว แต่ปริมาณหน้ากากอนามัย N95 ก็ยังไม่ เพียงพอ ทำให้เกิดการนำเข้าแบบผิดกฎหมาย และขายสินค้าในราคาที่สูงเกินความเป็นจริง อีกทั้งหน้า กากยังมีคุณภาพต่ำหรือทำปลอม โดยไม่คำนึงถึงปัญหาที่จะเกิดจากการใช้งานหน้ากากที่ไม่ได้ คุณภาพเหล่านั้น

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

จากการเปิดเผยของนายแพทย์ วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เกี่ยวกับ การกระจายเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด -19 มี รายงานว่าตั้งแต่วันที่ 2-15 เมษายนที่ผ่านมา องค์การเภสัชกรรมได้มีการจัดสรรกระจาย หน้ากากอนามัยให้กับโรงพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชนไปแล้วจำนวน 18 ล้านชิ้น และปัจจุบันมีหน้า กากอนามัยอยู่กว่า 11 ล้านชิ้น มีอัตราการใช้งาน 4 แสนชิ้นต่อวัน ขณะที่หน้ากากอนามัย N95 ที่มี ความต้องการ ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขตั้งเป้าไว้จำนวน 5 ล้านชิ้น องค์การเภสัชกรรมจัดสรรหาได้ ประมาณ 580,000 ชิ้น

โครงการธนาคารหน้ากากก่อตั้งขึ้นมาจากปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (Surgical Mask) เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวแบบ Startup ด้วยการเปิดระดมทุนโดยประชาชนสามารถจอง ซื้อหน้ากากอนามัยได้ในราคาชิ้นละ 2.50 บาท (ราคาควบคุมที่กรมการค้าภายในประกาศ แต่ ประชาชนหาซื้อไม่ได้จริง ต้องไปซื้อออนไลน์ในราคาสูงกว่า 8เท่าตัว) ซึ่งเป็นการซื้อเพื่อใช้งานเองและ เพื่อการบริจาคให้หน่วยงานสาธารณสุขและองค์กรการกุศลต่างๆในสัดส่วน 1:1 (#ใช้ 1ให้1) ทั้งนี้ หลังจากการเปิดตัวของธนาคารหน้ากากภายใต้แคมเปญรณรงค์ #หน้ากาก2บาท50มีจริงส่งถึงบ้าน และ #ใช้1ให้1 โครงการได้รับการสนับสนุนจากประชาชนจองซื้อหน้ากากอนามัยเข้ามาจำนวนมาก ทำให้ขณะนี้โครงการสามารถสั่งเครื่องจักรในการผลิตจำนวน 4 ชุด ซึ่งจะมีกำลังการผลิต 400,000 ชิ้น ต่อวัน และสำหรับปัญหาสำคัญที่สุดในกระบวนการผลิตได้แก่ปัญหาวัตถุดิบที่ขาดแคลนทั่วโลก ทาง โครงการฯได้ประสานขอความช่วยเหลือจากบริษัทในกลุ่มปตท. ซึ่งมีสารตั้งต้นในการผลิตชิ้นส่วน สำคัญของหน้ากาก และได้รับความช่วยเหลือในการสั่งวัตถุดิบในการผลิตจากบริษัทผู้ผลิตวัตถุดิบจาก ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งคาดว่าจะทยอยส่งมอบหน้ากากให้ผู้จองซื้อและผู้รับบริจาคได้ปลายเดือนมิถุนายนนี้

เมื่อทางโครงการฯผลิตหน้ากากอนามัยให้กับผู้จองซื้อได้ครบแล้ว ธนาคารหน้ากากก็จะทำหน้า ที่เป็นคลังสำรองหน้ากากอนามัยเพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ และเพื่อให้ประ ชาชนมีโอกาสใช้หน้ากากอนามัยในราคาเป็นธรรมต่อไป เพราะแม้ว่าปัญหาการแพร่ระบาดของ โควิด-19 จะหมดลง ปัญหาโรคระบบทางเดินหายใจอื่นๆ และ ปัญหามลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จะยังคงมีอยู่ หน้ากากอนามัยจึงยังคงเป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับยาสามัญประจำบ้านสำหรับทุกครัว เรือน ทั้งนี้ ธนาคารหน้ากากอยู่ในระหว่างการจัดตั้งเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) แบบไม่ แสวงกำไร (Non-profit Organization) การดำเนินงานของโครงการในระหว่างนี้ เป็นการทำงานร่วมกัน ของทีมอาสาสมัคร และการสนับสนุนของหน่วยงานรัฐและเอกชน อาทิ ธนาคารออมสินให้การสนับ สนุนในการเปิดบัญชีโครงการธนาคารหน้ากากรวมทั้งการช่วยเหลือในการให้สินเชื่อเพื่อให้เกิดความ คล่องตัวในการทำงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ให้การ สนับสนุนด้านการทำ AI image processing เพื่อควบคุมคุณภาพของหน้ากาก บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) สนับสนุนด้านการจัดส่งหน้ากากจากโรงงานผลิตส่งถึงบ้าน และสมาคมร้านขายยาให้ การสนับสนุนเรื่อง การให้ความรู้และคัดกรองโรคแก่ประชาชนทั่วไป โดยในระยะยาวธนาคารหน้ากาก มีแผนที่จะกระจายสินค้าผ่านสมาคมร้านขายยาให้ประชาชนสามารถเข้าถึงหน้ากากในราคาเป็นธรรม และเข้าถึง ความรู้ การคัดกรองโรค ตลอดจนคำปรึกษาด้านสุขภาพจากเภสัชกรในชุมชนของตน

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th