เซเว่นฯ เดินหน้ามอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ สู่ภูมิภาค

30 เม.ย. 2563 เวลา 5:17 น.

ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย เดินหน้าโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับรพ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ , รพ.ละแม จ.ชุมพร และรพ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19 รพ.ละ 1 ล้านบาท รวม 77 ล้าน 77 รพ. ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ

นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว ที่ปรึกษาอาวุโสคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ทำให้คณะแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานผู้ที่ต้องดูแลคนไข้ มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้ออยู่ตลอดเวลา ซีพี ออลล์ จึงได้จัดโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” โดยการนำเงินจำนวน 77 ล้านบาท จากโครงการ “ลดวันละถุง คุณทำได้” จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นเพื่อมอบให้กับ 77 โรงพยาบาล ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อสู้ภัยโควิด-19 โรงพยาบาลละ 1 ล้านบาท

ล่าสุด ซีพี ออลล์ พร้อมด้วย ผู้แทนจากบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และผู้บริหารร้านสาขาในพื้นที่ ส่งมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย หรือ ชุดPPE, หน้ากากอนามัย และ แอลกอฮอลล์ทำความสะอาด พร้อมมอบเงินสนับสนุนโรงพยาบาลจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19 รวมมูลค่า 1 ล้านบาท ให้กับโรงพยาบาลบางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ , โรงพยาบาลละแม จ.ชุมพร และ โรงพยาบาลตะกั่วป่า จ. พังงา เป็นผู้รับมอบ

ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย เดินหน้าโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับรพ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ , รพ.ละแม จ.ชุมพร และรพ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19 รพ.ละ 1 ล้านบาท รวม 77 ล้าน 77 รพ. ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ

สำหรับโรงพยาบาลบางสะพานน้อยจ.ประจวบคีรีขันธ์ มีนายแพทย์สมพงษ์ พัฒนกิจไพโรจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางสะพานน้อย เป็นผู้รับมอบชุดป้องกันความปลอดภัย หรือ ชุด PPE, หน้ากากอนามัย และแอลกอฮอลล์ทำความสะอาด พร้อมเงินสนับสนุนโรงพยาบาลจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19 รวมมูลค่า 1 ล้านบาท จากซีพี ออลล์ โดยมีนางสาวปทุมรัตน์ ชุมบัวจันทร์ ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ บมจ. ซีพี ออลล์, นางอดาวัลย์ พูลธรัตน์ ผู้บริหารร้านสาขาในพื้นที่ และนายสราวุธ ลิ้มอรุณรักษ์ ผู้แทนบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบ

ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย เดินหน้าโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับรพ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ , รพ.ละแม จ.ชุมพร และรพ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19 รพ.ละ 1 ล้านบาท รวม 77 ล้าน 77 รพ. ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ

ในส่วนของโรงพยาบาลละแมจ.ชุมพร  มีนายแพทย์ภูมิธพัฒน์ มายุศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละแม จ.ชุมพร รับมอบชุดป้องกันความปลอดภัย หรือ ชุด PPE, หน้ากากอนามัย และแอลกอฮอลล์ทำความสะอาด พร้อมเงินสนับสนุนโรงพยาบาลจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19 รวมมูลค่า 1 ล้านบาท จากซีพี ออลล์  โดยมีนายอรุณ ผุสดี รองผู้จัดการทั่วไปมณฑล บมจ. ซีพี ออลล์, นางสาวชมัยภร เอื้ออารี ผู้บริหารร้านสาขาในพื้นที่ และ นายวิทูรวิทย์ ปิยะณัตดิ์พูล ผู้แทนจาก บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบ

ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย เดินหน้าโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับรพ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ , รพ.ละแม จ.ชุมพร และรพ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19 รพ.ละ 1 ล้านบาท รวม 77 ล้าน 77 รพ. ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ

และโรงพยาบาลตะกั่วป่า จ.พังงา มีนายแพทย์สุรัตน์ ตันติทวีวรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตะกั่วป่า รับมอบชุดป้องกันความปลอดภัย หรือ ชุด PPE, หน้ากากอนามัย และแอลกอฮอลล์ทำความสะอาด พร้อมมอบเงินสนับสนุนโรงพยาบาลจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19 รวมมูลค่า 1 ล้านบาท จากซีพี ออลล์ โดยมีนายต่อพงษ์ พัวบัณฑิตกุล ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ บมจ.ซีพี ออลล์, นายพนม มีแก้ว ผู้บริหารร้านสาขาในพื้นที่จ.พังงา และ นางสาวจารุภัทร บุณะกานนท์ ผู้แทนจากบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบ

ด้านนายแพทย์สุรัตน์ ตันติทวีวรกุล กล่าวว่า “คณะแพทย์ และเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยประชาชนใน อ.ตะกั่วป่า ต้องขอขอบคุณที่ทางซีพี ออลล์ เห็นความสำคัญของการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ โดยเฉพาะอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้รับมานั้นถือเป็นประโยชน์เพื่อป้องกันเจ้าหน้าที่ที่ต้องดูแลผู้ป่วย นอกจากนี้เงินที่ได้รับทางรพ.จะนำมาพัฒนาและคอยให้บริหารผู้ป่วยต่อไป”

โดย ซีพี ออลล์ จะทยอยสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นในช่วงวิกฤตไวรัสโควิด-19 ให้แก่ 77 โรงพยาบาล ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ ตามปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด