ข่าว

น้ำมันพืชมรกต เปิดโครงการแจกถุงน้ำใจ ส่งความห่วงใยให้ชุมชุมในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 6,000 ครอบครัว

น้ำมันพืชมรกต บริษัท ไซม์ ดาร์บี้ ออยส์ มรกต จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันพืชตรามรกต ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบความห่วงใยให้กับคนไทยในชุมชนต่างๆ ทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในช่วงสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19

น้ำมันพืชมรกต ได้จัดทำถุงยังชีพบรรจุอาหารแห้งเพื่อไปแจกจ่ายยังชุมชนต่างๆ โดยได้มอบ ถุงน้ำใจ 6,000 ชุด ให้กับ 6,000 ครอบครัว ครอบคลุมชุมชนต่างๆ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล อาทิ ชุมชนสุขเจริญพัฒนา ชุมชนริมคลองกะ ชุมชนวังโสม ชุมชนวัดกลาง ชุมชนริมคลองประเวศฝั่งเหนือ ชุมชนบ้านสวน ชุมชนแย้มสรวล ชุมชนหน้าวัดบุญรอดธรรมาราม ชุมชนหลังวัดบุญรอดธรรมาราม ชุมชนร่วมพัฒนา ชุมชนตลาดหลักสี่ ชุมชนน้อมเกล้า ชุมชนเทพลีลา และชุมชนบริเวณรอบๆ โรงงาน เป็นต้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน จากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 นี้ ในวันที่ 8 พ.ค.2563 ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ยังมีการร่วมมือกับหน่วยงาน บริษัท ร้านค้า โดยสนับสนุนน้ำมันพืชมรกตสำหรับถุงยังชีพเพื่อแจกจ่ายชาวบ้านที่ประสบปัญหา และสนับสนุนให้กับร้านอาหารบางแห่ง เพื่อประกอบอาหารแจกบุคคลากรทางแพทย์ได้แก่ ร้านหมูทอดเจ้จง ร้าน HO HO Kitchen ร้าน Viet Cuisine และ ร้านอันอันเหลา เป็นต้น