ข่าว

บุญรอด เดินหน้าจ้างงานต่อเนื่องผ่านโครงการ “สิงห์อาสาสู้ภัยแล้ง”

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้มีนโยบายเร่งจ้างงานสร้างอาชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการสิงห์อาสาทั่วประเทศ

บุญรอด ดำเนินการโครงการสิงห์อาสาสู้ไฟป่า เป็นโครงการแรกไปแล้วในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ ต่อมาได้ดำเนินโครงการที่สองตามนโยบายเร่งด่วนของบริษัทฯ โดยจัดโครงการ สิงห์อาสาสู้ภัยแล้ง

โดยโครงการนี้ เริ่มทำที่แรกที่บ้านโนนสวรรค์ใหม่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ที่กำลังประสบปัญหาภัยแล้งอยู่ในขณะนี้ โดยมีการจ้างงานคนในท้องถิ่นร่วมเป็นอาสาสมัครของโครงการฯ ทั้งในส่วนของจุดบริการน้ำ การติดตั้งแทงค์น้ำดื่มขนาดใหญ่ในที่ชุมชน และร่วมกันขุดบ่อน้ำเพื่อใช้ในชุมชน

โดยเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคมที่ผ่านมา นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และ นายฌานนท์ โปษยะจินดา ผู้บริหาร บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด พร้อมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ร่วมกันเปิดโครงการ สิงห์อาสาสู้ภัยแล้ง เป็นที่แรก ที่หมู่ 9 บ้านโนนสวรรค์ใหม่ ต.ภูเหล็ก ที่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง และมีประชาชนในหมู่บ้านได้รับผลกระทบจากวิกฤตสถานการณ์ โควิด 19

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด จึงได้มีการจ้างงานชาวบ้านในพื้นที่จำนวนกว่า 100 คน จากประชากรในหมู่บ้าน 146 ครัวเรือน ทำการติดตั้งแทงค์น้ำดื่มขนาดใหญ่เพื่อบริการกับชาวบ้านที่เดือดร้อนในชุมชน และขุดบ่อน้ำเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ทำการเกษตรและใช้ในครัวเรือน เป็นการสำรองน้ำไว้ยามขาดแคลนจากภาวะภัยแล้ง

นอกจากนี้ ยังมีการแจกจ่ายน้ำดื่มให้กับประชาชนในหมู่บ้าน ให้ชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการฯ ทาง บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ยังได้จัดอาหารกลางวันเลี้ยง รวมถึงเบี้ยเลี้ยงคนละ 200 บาท น้ำดื่มสิงห์ ข้าวสารตราพันดี ซึ่งหลังจากนี้ก็จะกระจายไปยังพื้นที่ได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้งในจังหวัดอื่นๆ ในภาคอีสานต่อไป

ทั้งนี้ ในการขุดบ่อเก็บกักน้ำในโครงการ สิงห์อาสาสู้ภัยแล้ง ครั้งนี้ มีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นที่ปรึกษาโครงการในการให้คำแนะนำในเรื่องการวิเคราะห์ชั้นดิน ส่วนในจุดแจกน้ำ มีนักศึกษาเครือข่ายสิงห์อาสาจาก 6 มหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย

6 มหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการ มีดังนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีและมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นที่ปรึกษาโครงการให้คำแนะนำในการติดตั้งแทงค์น้ำน้ำดื่มขนาดใหญ่ในชุมชน โดยจะมีการเติมน้ำดื่มให้เต็มตลอดเวลา เพื่อมั่นใจว่าชาวบ้านในชุมชนจะมีน้ำดื่มตลอดช่วงประสบภัยแล้งในปีนี้

โครงการ สิงห์อาสาสู้ภัยแล้ง กระจายไปยังพื้นที่ประสบภัยแล้ง ทั่วทั้ง 20 จังหวัดในภาคอีสาน โดยจะมีเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 16 สถาบัน ร่วมกันเฝ้าระวัง และดูแลพื้นที่สถานการณ์วิกฤตภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

16 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ,มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โครงการตามนโยบายการช่วยเหลือทั้งในเรื่องปากท้อง และการสร้างอาชีพแก่พี่น้องประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 เพื่อให้มีรายได้เลี้ยงครอบครัวของบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด นั้น มีการจัดทำผ่านโครงการสิงห์อาสาทั่วประเทศ ทั้งโครงการระยะสั้นและโครงการระยะยาวเพื่อให้เกิดความยั่งยืน

โดย 3 โครงการเร่งด่วนที่ทางบริษัทฯ รีบดำเนินการอย่างต่อเนื่อง คือ โครงการสิงห์อาสาสู้ไฟป่า โครงการสิงห์อาสาสู้ภัยแล้ง และ โครงการสิงห์อาสาสู้น้ำท่วม โดยได้เริ่มต้นช่วย เหลือประชาชนที่ จ.เชียงราย เป็นที่แรก ด้วยการนำชาวบ้านจำนวนหนึ่งมาเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครป้องกันไฟป่า เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันไฟป่าและสามารถดับไฟป่าในพื้นที่ได้อย่างถูกวิธี

เนื่องจากหมู่บ้านของชาวบ้านที่มารับการอบรมเป็นพื้นที่ที่เกิดปัญหาไฟป่าในช่วงหน้าแล้ง ซึ่งผู้ที่มาเข้ารับการอบรมทุกคนได้รับเบี้ยเลี้ยง และข้าวสารอาหารแห้ง รวมทั้งได้รับใบประกาศนียบัตรผ่านอีกด้วย

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด 19 ที่จังหวัดขอนแก่นขณะนี้รักษาหายขาดทั้ง 6 รายแล้ว คนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศและจังหวัดข้างเคียง 50,000 คน การกักตัวเองมีทั้งหมดกว่า 4,000 คน ซึ่งทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี หลายภาคส่วนมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการจ้างงาน และนำสิ่งของมาสนับสนุน โดยเฉพาะที่ ต.ภูเหล็กแห่งนี้ ถือเป็นชุมชนเข้มแข็งและเสนอตัวเองเป็นหมู่บ้านปลอดโควิด

โดยทางจังหวัดได้มีการสนับสนุนให้เศรษฐกิจภายในหมู่บ้านมีความเคลื่อนไหวเนื่องจากต้องปิดหมู่บ้านคนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้า ในวันนี้ต้องขอบคุณโครงการสิงห์อาสาสู้ภัยแล้งที่มาสนับสนุนและช่วยเหลือในพื้นที่

ในปีนี้ภัยแล้งถือว่าหนักสุดจะอยู่ในโซนทิศตะวันตก ทาง อ.ชุมแพ อ.สีชมพู อ.พูผาม่าน และบางบางลงมาจะเป็นในส่วนทางทิศเหนือ อ.อุบลรัตน์ อ.น้ำพอง อ.เขาสวนกวาง ส่วนทิศใต้ อ.บ้านไผ่ อ.ชนบท ถือว่าเบาบางจากภัยแล้งที่สุดในปีนี้

อย่างไรก็ตามเรายังต้องมีการเตรียมการส่งเสริมให้แต่ละพื้นที่มีการขุดคูคลอง บำรุงรักษาแหล่งน้ำต่างๆ เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำในปี 2563 ซึ่งฝนเริ่มมาในช่วงนี้ ทางภาครัฐและเอกชนก็เริ่มสนับสนุนส่งเสริมจ้างงาน

นอกจากจะช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งแล้ว ยังทำให้ประชาชนมีกำลังกายกำลังใจในการที่จะสู้กับภัยพิบัติต่างๆ ต้องขอขอบคุณโครงการสิงห์อาสาสู้ภัยแล้งที่มอบให้กับทางจังหวัดขอนแก่น

สำหรับประชาชนชาว จ.ขอนแก่นทุกท่านนั้นให้ความร่วมมือกับทางราชการเป็นอย่างดี อยากจะฝากว่าอย่าชะล่าใจหรือประมาท ขอให้ทุกคนปฏิบัติเช่นนี้ตลอดไปจนกว่าทุกคนจะได้รับวัคซีนป้องกัน ในวันนี้ทุกคนต้องรักษาระยะห่างร่วมกัน สวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้าน ล้างมือบ่อยๆ ด้วยเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ งดสัมผัสสิ่งต่างๆที่จะมีเชื้อโรคอยู่ ขอให้ทุกคนปราศจากโรคภัยตลอดไป

นายฌานนท์ โปษยะจินดา ผู้บริหาร บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมสิงห์อาสานั้น ทาง บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ ได้มีการจัดเป็นประจำอยู่แล้ว ทั้งภัยแล้ง น้ำท่วม หรือภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้น

และในปีนี้มีทั้งโควิด 19 เข้ามา บริษัทได้ใช้งบประมาณบรรเทาความเดือดร้อนผ่านบริษัทในเครือทั้งหมด ทั้งในส่วนของผู้บริหาร พนักงาน ตัวแทนจำหน่ายและคู่ค้า มูลค่ารวม 150 ล้านบาท และยังได้เตรียมงบประมาณเพิ่มเติมอีก 50 ล้านบาท กับนโยบายเร่งจ้างงานสร้างอาชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19

โดยจัดการผ่านโครงการสิงห์อาสาทั่วประเทศ จ้างงานสร้างอาชีพ ช่วยเหลือประชาชนในชุมชนที่ตกงาน โดยในกลุ่มแรก เราจะช่วยในเรื่องการสร้างรายได้โดยใช้กิจกรรมสิงห์อาสาเป็นตัวเชื่อม เราจะใช้ประชาชนในชุมชนเข้ามาร่วมในกิจกรรมมอบทั้งรายได้และอาหาร อีกกลุ่มคือการสร้างอาชีพ การฝึกอาชีพเกี่ยวกับช่าง การทำอาหารและอาชีพอื่นๆให้กับชาวบ้านได้เรียนรู้และมีงานทำหารายได้ในช่วงเกิดสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด 19 ระบาดที่ทำให้หลายคนต้องตกงาน

สำหรับโครงการสิงห์อาสานั้นจะมีตลอดไป ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น อย่างเช่นที่เชียงรายมีปัญหาเรื่องไฟป่า ทางสิงห์อาสาก็เข้าไปช่วยในชุมชนให้รู้จักการดับไฟป่า สร้างแนวกันไฟ เชื่อว่าน้ำที่เรานำมามอบให้นี้ ชาวบ้านจะได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งการอุปโภคและบริโภค

พร้อมทั้งวันนี้ยังได้มีการเริ่มต้นขุดสระ บูรณสระเดิมที่มีอยู่แล้วให้มีแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง ฝากถึงทุกท่านต้องช่วยกัน ทั้งเรื่องโควิด 19 ที่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน ทางสิงห์อาสาเองก็จะช่วยสนับสนุนให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤติเหล่านี้ไปพร้อมๆกัน

ขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ฝากขอบคุณทางผู้บริหาร บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ที่เข้ามาสร้างงานสร้างรายได้พร้อมทั้งนำน้ำดื่มมาให้ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ระบาด ทำให้ชาวบ้านหลายคนที่ได้รับความเดือดร้อนได้มีเงินไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

ขอบคุณน้ำใจของทางบริษัทที่เห็นอกเห็นใจ และมีน้ำใจตั้งใจมาช่วยชาวบ้าน รวมทั้งผู้นำชุมชนที่ช่วยประสานหน่วยงานต่างๆให้ชาวบ้านได้มีรายได้ในช่วงตกงานจาจกสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด 19 ระบาด