ข่าว

MEA เปิดช่องทางการรับเอกสารเพิ่มเติม ผ่านระบบออนไลน์

MEA เปิดช่องทางการรับเอกสารเพิ่มเติมผ่านระบบออนไลน์ สำหรับผู้ขอคืนเงินหลักประกันการใช้ไฟฟ้า จะมีอะไรบ้างไปดูกันเลย

MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง เปิดช่องทางการรับเอกสารเพิ่มเติมผ่านระบบออนไลน์ http://measy.mea.or.th สำหรับผู้ขอคืนเงินหลักประกันการใช้ไฟฟ้า

สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ต้องการแนบเอกสารเพิ่มเติม สามารถยื่นเอกสารได้ ผ่านการคลิกฟังก์ชัน “ตรวจสอบเรื่อง” เพื่อแนบเอกสาร แต่สำหรับผู้ที่ต้องการลงทะเบียนใหม่ สามารถคลิกได้ที่ฟังก์ชัน “ขอเพิ่มบัญชีแสดงสัญญา” ซึ่งจะสามารถแนบเอกสารได้หลังจากดำเนินการคลิกลงทะเบียนเสร็จสิ้น

ผู้ลงทะเบียนที่ MEA ตรวจสอบสิทธิ์ถูกต้องครบถ้วนแล้ว จะมีกรอบระยะเวลาสำหรับการรับคืนเงินผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

1. พร้อมเพย์ ประมาณ 3 วันทำการ
2.โอนบัญชีธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงเทพ ประมาณ 7 วันทำการ
3. โอนบัญชีธนาคารกสิกรไทย ประมาณ 10 วันทำการ
4. เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา ประมาณ 3 วันทำการ

ทั้งนี้ การไฟฟ้านครหลวง ยังคงดำเนินการเปิดให้ผู้ลงทะเบียนสามารถยื่นเอกสารผ่านระบบออนไลน์ ในการลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าได้ต่อเนื่องโดยไม่มีกำหนดปิดรับ เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็วในการรับบริการ พร้อมทั้งยังช่วยให้เกิดความปลอดภัย ลดความเสี่ยงจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อีกด้วย

คู่มือลงทะเบียนคืนเงินหลักประกันการใช้ไฟฟ้า แบบแนบไฟล์เอกสาร คลิก https://www.mea.or.th/content/detail/87/5353

หรือ การไฟฟ้านครหลวง หรือ Line Timeline MEA หรือ Twitter การไฟฟ้านครหลวง

MEA

MEA
MEA

MEA


MEA

MEA