ข่าว

แนะวิธีสร้างเกราะป้องกันสุขภาพสู้ COVID-19 ด้วยโภชนาการและสารต้านอนุมูลอิสระ

N Health แนะวิธีสร้างเกราะป้องกันสุขภาพสู้ COVID-19 ด้วยโภชนาการและสารต้านอนุมูลอิสระ

สารอนุมูลอิสระ จากสถานการณ์ปัจจุบันที่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยกำลังประสบปัญหาการระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ โควิด 19 นอกจากเราจะมีความเสี่ยงในการติดเชื้อแล้ว ยังมีโอกาสที่จะเผชิญกับภาวะภูมิคุ้มกันต่ำและภาวะเครียดด้วย

นายภูวดล ธรรมราษฎร์ ผู้จัดการอาวุโส ห้องปฏิบัติการด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด (N Health) เปิดเผยว่า การดูแลตนเองให้มีสุขภาพดีและแข็งแรงสามารถทำได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล

แต่ถ้าจะให้ได้ผลจริงๆ ควรดูแลลึกถึงระดับเซลล์และระดับโมเลกุล เพื่อช่วยให้เราเข้าใจกระบวนการทางชีวเคมีของร่างกายอันเป็นที่มาของการเลือกวิธีดูแลสุขภาพได้อย่างถูกต้อง

ซึ่งจะส่งผลลัพธ์ให้เรามีภาวะสุขภาพที่ดี เช่น ระบบต่างๆ ของร่างกายทำงานเป็นปกติ มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงและสามารถต่อสู้กับเชื้อโรคได้ดีขึ้น มีผิวพรรณที่สดใส และอาจรวมถึงการมีอายุที่ยืนยาวด้วย

สิ่งสำคัญประการแรกในการสร้างเกราะป้องกันสุขภาพควรเริ่มต้นจากด้านโภชนาการด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบถ้วนและเพียงพอ โดยเฉพาะผักและผลไม้ซึ่งเป็นแหล่งสำคัญของวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระรวมทั้งแร่ธาตุต่างๆ ซึ่งสามารถปกป้องเซลล์จากการทำลายของอนุมูลอิสระ (free radicals) ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดภาวะเสื่อมและภาวะเจ็บป่วยของร่างกาย

นอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญช่วยให้ระบบต่างๆ ของร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทำให้เรามีร่างกายที่แข็งแรงและสามารถต่อสู้กับเชื้อโรคได้ดีหรือหายป่วยได้ไวขึ้น

ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอนุมูลอิสระในร่างกาย คือ การรับประทานอาหารประเภททอด/ปิ้ง/ย่างที่ไหม้เกรียม การดื่มแอลกอฮอล์ การสูดควันบุหรี่หรือเขม่ารถยนต์ การได้รับยาฆ่าแมลงหรือโลหะหนักที่ปนเปื้อนในอาหาร การสัมผัสรังสียูวีในแสงแดดที่มากเกินไป ความเครียด ภาวะเจ็บป่วย รวมถึงการได้รับเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายด้วย

สำหรับอนุมูลอิสระ ถือได้ว่าเป็นต้นตอของปัญหาที่ทำให้เกิดโรคต่างๆ โดยธรรมชาติร่างกายเราจะมีสารต้านอนุมูลอิสระทำหน้าที่คอยต่อสู้กับอนุมูลอิสระเพื่อไม่ให้ทำลายเซลล์ในร่างกายของเรา แต่เมื่ออายุมากขึ้นหรือร่างกายอยู่ในภาวะเจ็บป่วยจะทำให้สารต้านอนุมูลอิสระธรรมชาติในร่างกายลดน้อยลงจึงทำให้เกิดอนุมูลอิสระส่วนเกินขึ้น และส่งผลเสียต่อสุขภาพตามมา

ปัจจุบันนี้พบว่ามีคนนิยมรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกันมากขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อเสริมปริมาณวิตามิน แร่ธาตุ และสารต้านอนุมูลอิสระ ที่เราอาจได้รับไม่เพียงพอจากมื้ออาหารปกติ หรือเพื่อเพิ่มปริมาณให้สูงขึ้นถึงระดับที่มีประสิทธิภาพในเชิงเวชศาสตร์ชะลอวัย

อย่างไรก็ตาม สารบางชนิดถ้าได้รับในปริมาณสูงเกินไป อาจส่งผลเสียต่อร่างกายได้ ดังนั้นควรมีการตรวจวัดระดับสารเหล่านี้ในร่างกายเป็นระยะๆ เพื่อทราบปริมาณและสามารถปรับเปลี่ยนการบริโภคได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

โดยบริษัทให้บริการตรวจวัดระดับวิตามิน แร่ธาตุ และสารต้านอนุมูลอิสระต่างๆ (Micronutrient Profile) มากถึง 19 ชนิด คือ Vitamin A, C, B12, E , 25-OH Vitamin D2/D3, Coenzyme Q10, Lutein+Zeaxanthin, beta-Cryptoxanthin, Lycopene, alpha-Carotene, beta-Carotene, Folate, Ferritin, Magnesium, Chromium, Copper, Selenium และ Zinc พร้อมทั้งมีการรายงานผลในรูปแบบ “Graphic Report และการแปลผลเบื้องต้น” เพื่อช่วยให้สามารถทำความเข้าใจกับผลการตรวจวิเคราะห์ได้ง่ายขึ้น