ข่าว

MEA เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการศึกษาวิจัย MEA EV Smart Charging System

อย่าช้า ‼️ MEA เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการศึกษาวิจัย MEA EV Smart Charging System โดยสนับสนุนเครื่องอัดประจุไฟฟ้า 22 kw จำนวน 50 เครื่อง ฟรี !!

การไฟฟ้านครหลวง หรือ  MEA มีความยินดีที่จะประกาศให้ทราบว่า ขณะนี้  MEA เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการศึกษาวิจัย MEA EV Smart Charging System โดยสนับสนุนเครื่องอัดประจุไฟฟ้า 22 kw จำนวน 50 เครื่อง ฟรี !! รับประกัน 2 ปี เชื่อมต่อระบบบริหารจัดการเครื่องอัดจุไฟฟ้าอัจฉริยะพร้อม Platform วิเคราะห์ข้อมูลการชาร์จ และที่ล้ำหน้าสุดพร้อมเชื่อมต่อกับ MEA EV Application แสดงข้อมูล ตำแหน่ง หรือ สถานะของเครื่องอัดประจุไฟฟ้าอีกด้วย

สำหรับ คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ คือ

เป็นหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน

เป็นพื้นที่ให้บุคคลภายนอกสามารถเข้ามาชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าได้ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ

รายละเอียดโครงการและข้อมูลทั้งหมดได้ที่ https://bit.ly/3eMS5AR
*ทั้งนี้ MEA ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผู้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายตามหลักเกณฑ์การพิจารณา

 

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ MEA EV Smart Charging System สามารถสมัครลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
1. MEA EV application ดาวน์โหลดได้ที่ http://onelink.to/meaev
2. เว็บไซต์ https://evccc.mea.or.th/WebEV
โดยต้องลงทะเบียน และ login เข้าสู่ระบบก่อนการสมัคร

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0 2348 5000 ต่อ 2828 ในเวลาราชการ และ MEA Call Center โทร 1130 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ E-mail : [email protected] ตั้งแต่วันนี้ – 15 กรกฎาคม 2563

และจะประกาศผลผู้ที่ผ่านการพิจารณาเข้าร่วมโครงการศึกษาวิจัย MEA EV Smart Charging System ในวันที่ 30 กันยายน 2563 ทางเว็บไซต์ mea.or.th
**คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living