ข่าว

MEA รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 (NACC Integrity Awards) จาก ป.ป.ช.

การไฟฟ้านครหลวง MEA เข้ารับมอบรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 (NACC Integrity Awards) จากสำนักงาน ป.ป.ช.

วันนี้ (22 มิถุนายน 2563) นายวิลาศ เฉลยสัตย์ รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA เป็นผู้แทน MEA เข้ารับมอบรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ณ สำนักงาน ป.ป.ช. นนทบุรี

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา MEA ได้รับรางวัลองค์กร​โปร่งใส​ จากการประกาศรางวัลฯ ในครั้งที่​ 4​ เมื่อปี 2556 นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัลชมเชยองค์กร​โปร่งใสต่อเนื่อง 3 ปีติดต่อกัน​ ได้แก่ ครั้งที่​ 7​ ปี​ 2560​ ครั้งที่​ 8​ ปี​ 2561​ และครั้งนี้เป็นครั้งที่​ 9​ อีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยม CHANGE G : Governance ที่มุ่งมั่นตั้งใจดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม ของ MEA จนได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติอย่างต่อเนื่อง

พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living

https://www.mea.or.th/content/detail/87/5401

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=3663981490295628&id…