ข่าว

ปตท. ร่วมกับ ก.ล.ต. เปิดร้าน Café Amazon for Chance สาขาที่ 9

ปตท. ร่วมกับ ก.ล.ต. เดินหน้าสนับสนุนกลุ่มผู้เปราะบางและวิสาหกิจเพื่อสังคม เปิดร้าน Café Amazon for Chance สาขาที่ 9 ณ สำนักงาน ก.ล.ต.

ก.ล.ต. มุ่งมั่นดำเนินนโยบายด้าน ESG อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมสนับสนุนกลุ่มผู้เปราะบางและวิสาหกิจเพื่อสังคมได้พัฒนาอาชีพเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี จึงร่วมมือกับบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และบริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด เปิดร้าน Café Amazon for Chance สาขาที่ 9 ที่ให้บริการโดยผู้บกพร่องทางการได้ยิน ณ อาคารสำนักงาน ก.ล.ต. โดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563

พิธีเปิดร้าน Café Amazon for Chance สาขาสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งเป็นสาขาที่ 9 อย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจาก นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าร่วมพิธีเปิด รวมถึง นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวเปิดงาน นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) กล่าวแสดงความยินดี พร้อมด้วย นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและค้าปลีก จำกัด (มหาชน) นางอัจฉริยา เจริญศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ผู้บริหารกลุ่ม ปตท. และผู้บริหาร ก.ล.ต. เข้าร่วมพิธีเปิด

 

Café Amazon for Chance สาขาที่ 9

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ร้านกาแฟ Café Amazon for Chance เราเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความด้อยโอกาสทางสังคม ผู้พิการทางการได้ยินได้มาเป็นบาริสต้าของร้าน ส่งเสริมให้เขาได้มีอาชีพ ได้มีความภาคภูมิใจในตัวเองในการทำงาน ซึ่งสาขานี้เป็นสาขาที่ 9 ของ ปตท. นอกจากนั้นยังมีบางสาขาที่ให้โอกาสกับผู้สูงอายุมาเป็นบาริสต้าด้วย นี่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจของ ปตท. ที่เราเน้นในเรื่องการทำธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

ที่พิเศษอย่างหนึ่งของสาขา ก.ล.ต. ก็คือ วัสดุหลายอย่างเราทำมาจากการรีไซเคิลจากพลาสติก เป็นการดูแลสิ่งแวดล้อม อย่าง โต๊ะของที่ร้าน ทำมาจากกากกาแฟเป็นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด นอกจากนั้นธุรกิจตัวกาแฟเรามีอยู่ประมาณ 3,000 สาขา เป็นการสร้างอาชีพ สร้างโอกาสให้กับผู้คนกว่า 20,000 อัตรา เป็นแบรนด์คนไทยที่ใช้เมล็ดกาแฟจากเกษตรกรชาวไทย 100 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ยังมีโครงการที่ร่วมกับโครงการหลวงที่จะช่วยพัฒนาชาวบ้าน ให้ความรู้ชาวบ้านในการปลูกเมล็ดกาแฟที่ถูกวิธี เรารับซื้อเมล็ดกาแฟเหล่านั้นมาคั่ว เป็นการสร้างงาน สร้างโอกาสอาชีพให้กับเกษตรกรไปด้วยในตัว

นอกจากนี้ ทางร้าน Café Amazon for Chance ได้จัดหาเบเกอรีจากร้าน 60+ Bakery and Chocolate Café โดยมูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก มาขายในร้านเพื่อสนับสนุนธุรกิจที่มีส่วนร่วมของคนพิการเพื่อคนทั้งมวลอีกด้วย จะเห็นได้ว่าเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาสทางสังคมขึ้น สร้างความภาคภูมิใจอย่างมากให้กับครอบครัวบาริสต้าทุกคน

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า ก.ล.ต. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนในตลาดทุนดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม (ESG) ขณะเดียวกัน ก.ล.ต. มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินนโยบายด้าน ESG อย่างเป็นรูปธรรมภายในองค์กร โดยหนึ่งในการดำเนินการ คือ การสนับสนุน ส่งเสริม และให้โอกาสกลุ่มผู้เปราะบางและวิสาหกิจเพื่อสังคมได้พัฒนาอาชีพเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ก.ล.ต. จึงได้ร่วมมือกับบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และบริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด เปิดร้าน Café Amazon for Chance ที่ให้บริการโดยผู้บกพร่องทางการได้ยิน ณ สำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างกันเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562

สิ่งเหล่านี้เป็น “การให้” ที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อสังคม และเป็นการให้ “โอกาส” บนพื้นฐานของความเท่าเทียมกัน ซึ่งการสร้างสังคมแห่งการให้จะทำตามลำพังไม่ได้ ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ฉะนั้นขอเชิญชวนผู้บริโภค แวะเข้ามาอุดหนุนร้าน Café Amazon for Chance สาขาที่ 9 ณ สำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคมไปด้วยกัน