เออาร์วี และ เอ.ไอ เทคโนโลยี มอบหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรคให้กับกรมควบคุมโรค

24 ก.ค. 2563 เวลา 6:09 น.

เอ็กซ์เตอร์ไลเซอร์ นวัตกรรมฝีมือคนไทยที่ เออาร์วี และ เอ.ไอ.เทคโนโลยี ร่วมกันพัฒนาขึ้นเพื่อกำจัดเชื้อโรครวมทั้ง เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยแสงยูวีซีในพื้นที่ต่างๆ

การฆ่าเชื้อโรคและฆ่า เชื้อไวรัสโคโรนา เพื่อลดการแพร่กระจายในพื้นที่ต่างๆ ยังคงเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญ ARV บริษัทในเครือของ ปตท.สผ. และ A.I. Technology จึงได้มอบ “Xterlizer” หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรคอัตโนมัติด้วยแสงยูวีฝีมือคนไทย ที่ทั้งสองบริษัทได้ร่วมกันคิดค้นและผลิตขึ้นมา ให้กับกรมควบคุมโรค เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการทำงานให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ใช้สถานที่

เอ็กซ์เตอร์ไลเซอร์นวัตกรรมฝีมือคนไทยที่ เออาร์วี และ เอ.ไอ. เทคโนโลยี ร่วมกันพัฒนาขึ้นเพื่อกำจัดเชื้อโรค ซึ่งรวมทั้งเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยแสงยูวีซีในพื้นที่ต่างๆ และเตรียมเปิดตัวเอ็กเตอร์ไลเซอร์เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เร็วๆ นี้

ปตท.สผ

ดร. ธนา สราญเวทย์พันธุ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด(เออาร์วี) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ปตท.สผ. และนายกุลโชค โพธิ์พัฒนชัย กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ.ไอ. เทคโนโลยี จำกัด

มอบหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรคอัตโนมัติด้วยแสงยูวี “เอ็กซ์เตอร์ไลเซอร์” ให้กับนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ปตท.สผ

ปตท.สผ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด