การไฟฟ้านครหลวง คว้า 5 เหรียญทองต้นแบบจัดการน้ำเสีย

25 ก.ย. 2563 เวลา 11:53 น.

MEA คว้า 5 รางวัลเหรียญทอง "อาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย"

 

วันนี้ (25 กันยายน 2563) นายสมบูรณ์ สมดุลยกนก ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร MEA เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ โครงการ "อาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย" จากรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ตรีเดช อาคารกรมควบคุมมลพิษ กรุงเทพมหานคร

 

ทั้งนี้ หน่วยงานของ MEA ที่ได้รับรางวัลมีดังนี้

1. การไฟฟ้านครหลวงเขตธนบุรี

2. การไฟฟ้านครหลวงเขตบางขุนเทียน

3. การไฟฟ้านครหลวงเขตสามเสน

4. การไฟฟ้านครหลวงเขตยานนาวา

5. การไฟฟ้านครหลวงเขตบางเขน

 

อย่างไรก็ตาม MEA พร้อมขับเคลื่อนวิสัยทัศน์พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร และยังคงมุ่งมั่นดำเนินงานด้วยความใส่ใจด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เกิดความเชื่อมั่นจากภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมแก้ไขปัญหาน้ำเสียอย่างยั่งยืนต่อไป

 

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

Energy for city life, Energize smart living

 

 

MEA คว้า 5 รางวัลเหรียญทอง

 

MEA คว้า 5 รางวัลเหรียญทอง

 

MEA คว้า 5 รางวัลเหรียญทอง