svasdssvasds

บริโภคเนื้อสุนัข เสี่ยงเสียชีวิต

บริโภคเนื้อสุนัข เสี่ยงเสียชีวิต

การระบาดของเชื้อพิษสุนัขบ้า รวมถึงการรณรงค์เรื่องการฉีดวัคซีนป้องกัน แต่ยังไม่มีการพูดถึงเรื่องของการบริโภคมากเท่าใดนัก ซึ่งแพทย์เองก็ยืนยันว่าบริโภคเนื้อปรุงสุกไม่ได้ทำให้ติดเชื้อ แต่จะติดกันตั้งแต่ขั้นตอนการปรุง ติดตามรายละเอียดได้จากรายงาน

related