"มีชัย"พอใจบังคับใช้ รฐน.60 ครบ 1 ปี

07 เม.ย. 2561 เวลา 9:01 น.

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการเมื่อ วันที่ 6 เมษายนต์ 2560

มีชัย ฤชุพันธุ์ พอใจรัฐธรรมนูญ 60 ครบรอบอายุ 1 ปี

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการเมื่อ วันที่ 6 เมษายนต์ 2560 ยกร่างโดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ หรือ กรธ. 21 คน ผ่านการทำประชามติเห็นชอบ กว่า 16 ล้านเสียง ได้รับสมญานามว่ารัฐธรรมนูญปราบโกง ถึงวันนี้ (7 เม.ย.61) บังคับใช้มาแล้วเป็นเวลา 1 ปี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด