สืบสานก่อพระเจดีย์ทราย ตำนานไทย

08 เม.ย. 2561 เวลา 2:45 น.

การก่อพระเจดีย์ทราย เป็นประเพณีสำคัญของไทยที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา แต่ปัจจุบันอาจจะไม่ค่อยรู้ที่มาและไม่ค่อยได้เห็น ไปย้อนรำลึกประเพณีการก่อพระเจดีย์ทรายพร้อมกัน

ก่อพระเจดีย์ทราย สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมไทย

การก่อพระเจดีย์ทราย เป็นประเพณีสำคัญของไทยที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา แต่ปัจจุบันอาจจะไม่ค่อยรู้ที่มาและไม่ค่อยได้เห็น ย้อนรำลึกประเพณีการก่อพระเจดีย์ทรายพร้อมกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด