โรงเรียนผู้สูงอายุ ลดความโดดเดี่ยวในวัยชรา

13 เม.ย. 2561 เวลา 6:44 น. 5

รัฐบาลยังกำหนดให้ 13 เมษายนของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ สปริงนิวส์พาท่านผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของโรงเรียนผู้สูงอายุที่ จ.อยุธยา ที่ช่วยคนชราให้คลายเหงา ไปดูกันว่าที่นั่นมีการเรียนการสอนอย่างไร

เหมือนได้ย้อนไปในวัยเด็กอีกครั้ง...

ที่โรงเรียนแห่งนี้ คุณตาคุณยายจะได้สวมชุดนักเรียน เหมือนได้ย้อนไปในวัยเด็กอีกครั้ง และเข้าเรียนในวิชาต่าง ๆ ตั้งแต่วิชาภาษาอังกฤษ ไปจนถึงวิชาพละศึกษา

โรงเรียนผู้สูงอายุ ลดความโดดเดี่ยวในวัยชรา

นี่เป็นโครงการที่รัฐบาลตั้งใจจัดขึ้น เพื่อแก้ปัญหาไม่ให้ผู้สูงอายุต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวตามลำพังและเกิดความเหงา การมาโรงเรียนจะทำให้ผู้สูงอายุได้พบเจอเพื่อนๆ และได้เคลื่อนไหวร่างกายให้กระฉับกระเฉงผ่านกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียน

โรงเรียนผู้สูงอายุ ลดความโดดเดี่ยวในวัยชรา

แต่เดิมครอบครัวคนไทยมักอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่ นั่นหมายความว่าผู้สูงอายุในบ้านจะได้รับการดูแล แต่ด้วยสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป อัตราเด็กเกิดใหม่ต่ำลง จำนวนผู้สูงอายุมีสัดส่วนที่มากกว่าคนวัยอื่น ทำให้มีผู้สูงอายุที่ต้องอยู่บ้านอย่างโดดเดี่ยวมากขึ้น

13 เมษายนของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ

นอกจากการแก้ปัญหาด้วยกิจกรรมพัฒนาผู้สูงอายุอย่างโรงเรียนแห่งนี้แล้ว รัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 13 เมษายนของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติด้วย เพื่อรณรงค์ให้ลูกหลานเดินทางกลับบ้านไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่และให้ความสนใจกับผู้สูงอายุ

โรงเรียนผู้สูงอายุ ลดความโดดเดี่ยวในวัยชรา

ปัจจุบันจำนวนผู้สูงวัยในประเทศไทยมีจำนวนประมาณ 9 ล้าน 9 แสนคน หรือประมาณ 13 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งหมด 69 ล้านคน และในปีนี้ เป็นปีแรกที่สัดส่วนผู้สูงอายุมีมากกว่าสัดส่วนของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี

สำหรับภูมิภาคอาเซียน อีกไม่เกิน 2 ปีเท่านั้น อาเซียนก็จะก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มรูปแบบ และในปี 2021 ปีเดียวกันนั้นเอง จำนวนประชากรผู้สูงวัยจะเพิ่มเป็น 20 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งหมด และในปี 2030 ผู้สูงวัยในประเทศไทยจะมีมากถึง 1 ใน 4 ของประชากรทั้งประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด