บาดแผลความใคร่เด็ก มรดกบาปฝังลึก

21 เม.ย. 2561 เวลา 5:01 น.

นำเสนอกันมาอย่างต่อเนื่องถึง 4 ตอน กับพฤติการณ์ พฤติกรรมของกลุ่มคนใคร่เด็ก มาถึงตอนสุดท้าย ที่ผลของพฤติกรรมนี้ มันได้สร้างบาดแผลลึกให้กับเหยื่อ ที่กลายเป็นมรดกบาป สร้างความชอกช้ำทางจิตใจให้พวกเขาโดยไม่รู้ตัว

เหยื่อใคร่เด็ก บาดแผลฝังลึกที่ต้องเยียวยา

เป็นเรื่องที่ต้องยอมรับ ว่าความใคร่เด็กได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเหยื่อ ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม แม้หลายคนจะถูกปลดปล่อยจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นไปแล้ว แต่บาดแผล ภาพจำ มันกลายเป็นมรดกบาปที่ฝังอยู่ในจิตใจของเหยื่อไปตลอดชีวิต

เป็นเรื่องที่ต้องยอมรับ ว่าความใคร่เด็กได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเหยื่อ ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม แม้หลายคนจะถูกปลดปล่อยจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นไปแล้ว แต่บาดแผล ภาพจำ มันกลายเป็นมรดกบาปที่ฝังอยู่ในจิตใจของเหยื่อไปตลอดชีวิต

จิตแพทย์ยังย้ำ ว่า กลุ่มรสนิยมใคร่เด็ก และเหยื่อใคร่เด็ก คนทั้ง 2 กลุ่มนี้ ควรได้รับการเยียวยา ดูแล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การไม่เข้าไปอยู่ในปัจจัยเสี่ยงต่อการกระตุ้นเตือนอารมณ์ และความรู้สึก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด