พาณิชย์ MOU จีน พัฒนาการลงทุนประเทศสมาชิกแม่โขง - ล้านช้าง

24 เม.ย. 2561 เวลา 9:43 น.

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นสักขีพยานพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วม ว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง - ล้านช้าง

พาณิชย์ จับมือ จีน ลงนามร่วม พัฒนาลุ่มแม่น้ำโขง

พิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วม ว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง - ล้านช้าง ที่มีนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นสักขีพยานในการลงนามระหว่างนางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และนายหลู่ย์ เจี้ยน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เพื่อรับมอบเงินงบประมาณ 1.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 60 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการทางด้านเศรษฐกิจระหว่าง CLMVT และจีน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่กระทรวงพาณิชย์ เล็งเห็นถึงพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษข้ามพรมแดน รวมถึงการจัดทำระบบข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อเตรียมข้อมูลสำหรับนักลงทุนต่างชาติ

พาณิชย์ MOU จีน พัฒนาการลงทุนประเทศสมาชิกแม่โขง - ล้านช้าง

ซึ่งโครงการดังกล่าวนอกจากจะช่วยกระตุ้นการค้าและการลงทุนในอนุภูมิภาคแล้ว ยังมุ่งส่งเสริมการลงทุนจากประเทศนอกอนุภูมิภาคด้วย สำหรับโครงการพัฒนาการอำนวยความสะดวกตามแนวชายแดน

พาณิชย์ MOU จีน พัฒนาการลงทุนประเทศสมาชิกแม่โขง - ล้านช้าง

เป็นอีกโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสอดคล้องของระบบการจัดการตามแนวชายแดน ซึ่งจะช่วยให้การปล่อยสินค้ามีความคล่องตัว และการบริการด้านโลจิสติกส์ ช่วยลดต้นทุนการผลิตให้แก่ผู้ประกอบการของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด