หนุน "ผอ.พศ." ทำงานถูกต้อง เหมาะสม โปร่งใส

24 เม.ย. 2561 เวลา 14:35 น.

บูรพา สงวนวงศ์ และ อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์ พาคุณผู้ชมเจาะลึกประเด็นร้อน เสียงหนุน "ผอ.พศ." ทำงานถูกต้อง เหมาะสม โปร่งใส รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามชมได้ในรายการ เจาะลึกทั่วไทย To Night

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด