พิธีวางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

25 เม.ย. 2561 เวลา 4:02 น.

ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

พล.อ.ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานจัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561 โดยมีผู้แทนผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้แทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หัวหน้าส่วนราชการ กองบัญชาการกองทัพไทยและผู้แทนส่วนราชการพลเรือนเข้าร่วมพิธี และพิธีบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทาน ที่กองบัญชาการกองทัพไทย

พิธีวางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จสวรรค์ที่ 25 เมษายน พุทธศักราช 2148 พระชนมพรรษา 50 พรรษา รวมสิริดำรงราชสมบัติ 15 ปี สำหรับการจัดพิธีครั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ทรงกู้อิสรภาพของไทยจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งแรก และทรงแผ่อำนาจของราชอาณาจักรไทยอย่างกว้างใหญ่ไพศาล พระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ทั้งสิ้นทั้งปวงเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองและคนไทยทั้งมวล สมควรที่ชาวไทยรุ่นหลังได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด