ตรวจสอบทุจริต "กองทุนเสมาฯ" เจอเพิ่มอีก

27 เม.ย. 2561 เวลา 0:54 น.

บูรพา สงวนวงศ์ และ อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์ พาคุณผู้ชมเจาะลึกประเด็นร้อนตรวจสอบทุจริต "กองทุนเสมาฯ" เจอเพิ่มอีก รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามชมได้ในรายการ เจาะลึกทั่วไทย To Night

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด