คำถามที่ใช่! คำตอบที่ว่าโดน...กับประเด็นแอบแฝง

30 เม.ย. 2561 เวลา 13:06 น.

อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์ พาคุณผู้ชมย้อนชมไฮไลท์คำถามที่ใช่และคำตอบที่ว่าโดนกับบุคคลสำคัญที่อาจมีประเด็นแอบแฝง รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามชมได้ในรายการ เจาะลึกทั่วไทย To Night

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด