โครงการพัฒนา และจัดหาน้ำ พลิกฟื้น ชุมชนทุ่งโป่ง จังหวัดขอนแก่น

02 ก.ย. 2561 เวลา 4:36 น.

ชาวบ้านในตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่ผ่านมาประสบปัญหาขาดเเคลนน้ำใช้ทำการเกษตร ต่อมาหน่วยงานหลายภาคส่วนได้นำ “โครงการพัฒนาและจัดหาน้ำ” เข้ามาช่วยแก้ปัญหาให้กับชาวบ้าน ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9

โครงการพัฒนา-จัดหาน้ำ สร้างชีวิตใหม่เกษตรกร

อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำพอง เป็นที่รับน้ำมาจากเขื่อนอุบลรัตน์ จะปล่อยน้ำไปตามคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำบ้านหนองผือ ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เป็นระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร โดยน้ำเหล่านี้จะไหลลงสู่ปลายคลองเเละพื้นที่การเกษตรของชาวบ้าน ซึ่งจะช่วยจัดการระบบน้ำในช่วงหน้าแล้งได้เป็นอย่างดี

ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 เดิมทีพื้นที่แห่งนี้เป็นดินทรายขาดแคลนน้ำ ต้องอาศัยจากน้ำฝนเท่านั้น ปีไหนแล้งก็จะมีน้ำไม่เพียงพอถึงแม้ว่าจะขุดบ่อแล้วก็ยังไม่พอใช้

ต่อมาในปี 2557 จึงมีการแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้าน โดยมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันดำเนิน ”โครงการพัฒนาและจัดหาน้ำ” จนสามารถช่วยเหลือชาวบ้านได้ถึง 10 หมู่บ้าน เพื่อให้เป็นพื้นที่ต้นแบบ และตั้งเป้าไว้ว่าจะขยายผลในพื้นที่เป้าหมายอีกกว่า 500 หมู่บ้าน

ทั้งนี้การเกษตรในพื้นที่ทุ่งโป่ง ปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ นอกจากข้าวที่ผ่านการคัดเลือกพันธุ์พืชไร่ ข้าวโพดหวาน ยังมีการทำพืชสวนอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น มะพร้าว กล้วย ส้มโอ หรือแม้แต่การเลี้ยงสัตว์อย่างเป็ด ไก่ ซึ่งผลผลิตเหล่านี้ยังส่งผลให้ชาวบ้านมีตลาดหลายที่รองรับได้อีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด