รำลึก 28 ปี ตามรอย "สืบ นาคะเสถียร"

03 ก.ย. 2561 เวลา 9:35 น. 2

ในทุกวันที่ 1 ก.ย. ของทุกปี เป็นวันครบรอบการจากไป นักอนุรักษ์ผู้ยิ่งใหญ่ของไทย "สืบ นาคะสเถียร" มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงการจากไป โดยเครือข่ายชาวบ้านตำบลทรงธรรม จ.กำแพงเพชร ก็ร่วมกันจัดงาน รำลึก 28 ปี สืบ นาคะเสถียร สืบภู สืบไพร สืบใจ ปี 2

เครือข่าย ชาวบ้านตำบลทรงธรรม ตำบลนคชุม อสมท.กำแพงเพชร ชมรมรักเขาโกรกปลากั้ง ชมรมรักเขาหลวง สุโขทัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โรงเรียนตำบลนครชุม วงดนตรีลายไทย สะเด็ดน้ำ จัดกิจกรรม รำลึก 28 ปี สืบ นาคะเสถียร สืบภู สืบไพร สืบใจ ปี 2 พื้นน้ำ อาหาร บ้านยา ผืนป่า โกรกปลากั้ง ภายในกิจกรรม มีการปลูกป่า ซ่อมฝายชะลอน้ำ ประกวดวาดภาพระบายสี

ทั้งนี้เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่า โดยเน้นสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และก่อเกิดรูปธรรมในการจัดการทรัพยากร ทั้งผืนป่าและสัตว์ป่า และยังส่งเสริมกิจกรรมค่ายเยาวชน ให้เกิดการเรียนรู้ รักษาธรรมชาติ นอกจากจะเป็นการเผยแพร่ความรู้ให้กับเยาวชนแล้ว ยังเป็นการถ่ายทอดอุดมการณ์ การอนุรักษ์ไปยังรุ่นลูกรุ่นหลาน เป็นกำลังสำคัญในการช่วยกันปกป้องดูแล รักษาทรัพยากรของชุมชนและของประเทศชาติรุ่นต่อไป

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการสืบสานความมุ่งมั่น ความเสียสละ ตามรอย สืบ นาคะเสถียร ผู้ที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆ ผู้ทุ่มเทเวลาทั้งหมดเพื่อดูแลผืนป่าและสัตว์ป่า เป็นบุคคลผู้เสียสละที่น่ายกย่องและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชนรุ่นหลังต่อไป

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด