svasdssvasds

โครงการพัฒนาการจัดการหาน้ำ สร้างชีวิตใหม่เกษตรกร

โครงการพัฒนาการจัดการหาน้ำ สร้างชีวิตใหม่เกษตรกร

ชาวบ้านในตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่ผ่านมาประสบปัญหาขาดเเคลนน้ำใช้ทำการเกษตร ต่อมาหน่วยงานหลายภาคส่วนได้นำ “โครงการพัฒนาและจัดหาน้ำ” เข้ามาช่วยแก้ปัญหาให้กับชาวบ้าน ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9

จุดระเบิดน้ำลำพองที่รับน้ำมาจากเขื่อนอุบลรัตน์ จะปล่อยน้ำไปตามคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำบ้านหนองผือ ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เป็นระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร โดยน้ำเหล่านี้จะไหลลงสู่ปลายคลองเเละพื้นที่การเกษตรของชาวบ้าน ซึ่งจะช่วยจัดการระบบน้ำในช่วงหน้าแล้งได้เป็นอย่างดี ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 เดิมทีพื้นที่แห่งนี้เป็นดินทรายขาดแคลนน้ำ ต้องอาศัยจากน้ำฝนเท่านั้น ปีไหนแล้งก็จะมีน้ำไม่เพียงพอถึงแม้ว่าจะขุดบ่อแล้วก็ยังไม่พอใช้

ต่อมาในปี 2557 จึงมีการแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้าน โดยมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันดำเนิน ”โครงการพัฒนาและจัดหาน้ำ” จนสามารถช่วยเหลือชาวบ้านได้ถึง 10 หมู่บ้าน เพื่อให้เป็นพื้นที่ต้นแบบ และตั้งเป้าไว้ว่าจะขยายผลในพื้นที่เป้าหมายอีกกว่า 500 หมู่บ้าน

นอกจากนี้นายคำผาง สุ่มมาตย์ ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำบ้านหนองผือ เล่าว่า ตั้งแต่มีโครงการดังกล่าวเข้ามาก็เหมือนสร้างชีวิตใหม่ให้กับชาวบ้าน จนนำมาสู่รายได้ให้แก่ครอครัว

ทั้งนี้การเกษตรในพื้นที่ทุ่งโป่ง ปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ นอกจากข้าวที่ผ่านการคัดเลือกพันธุ์พืชไร่ ข้าวโพดหวาน ยังมีการทำพืชสวนอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น มะพร้าว กล้วย ส้มโอ หรือแม้แต่การเลี้ยงสัตว์อย่างเป็ด ไก่ ซึ่งผลผลิตเหล่านี้ยังส่งผลให้ชาวบ้านมีตลาดหลายที่รองรับได้อีกด้วย

related
logo-pwa

เพิ่ม Spring News

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด