svasdssvasds

หอระฆังวัดเชียงทอง หอระฆังที่สูงที่สุดในพะเยา

หอระฆังวัดเชียงทอง หอระฆังที่สูงที่สุดในพะเยา

นักท่องเที่ยวที่ชอบเข้าวัดทำบุญไม่ควรพลาด จุดเช็คอินแห่งใหม่ของเมืองพะเยา ที่วัดเชียงทอง เพราะที่นี่มีหอระฆังสูง 8 ชั้น สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์สวยๆ ได้ถึง 4 อำเภอ

หอระฆัง 8 ชั้น ที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของจังหวัดพะเยา ได้ถึง 4 อำเภอ คือ อ.เมืองพะเยา, ภูกามยาว,ดอกคำใต้, และอำเภอแม่ใจ กลายเป็นอีกจุดที่นักท่องเที่ยว และพุทธศาสนิกชนต้องแวะไปทำบุญ-เที่ยวชม รวมทั้งขึ้นไปตีระฆังบนหอระฆัง

โดยทางวัดเชียงทองร่วมแรงร่วมใจกับญาติโยมที่ศรัทธาวัด สร้างหอระฆัง 8 ชั้น สูง 39 เมตร ฐานกว้าง 40 เมตร ยาว 25 เมตร แต่ละชั้นขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 6 เมตร มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 จนถึงทุกวันนี้แม้ยังไม่แล้วเสร็จ แต่ก็ได้เปิดให้ผู้คนทั่วไปได้ขึ้นไปชมทุกวัน

การสร้างหอระฆัง 8 ชั้นเป็นปริศนาธรรม หมายถึงมรรคมี 8 องค์ 8 เส้นทางนำไปสู่ทางพ้นทุกข์ และหากใครได้มาวัดเชียงทอง และได้ขึ้นไปตีระฆัง 9 ครั้งก็จะเป็นสิริมงคล ในปี พ.ศ. 2559 นี้ วัดเชียงทองได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา กระทรวงวัฒนธรรม โดยทางวัดฯ ก็จะนำหอระฆังที่กำลังสร้างอยู่นี้เป็นศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการจัดแสดงนิทรรศการรูปภาพของพระองค์ท่าน บนชั้น 2 ของหอระฆัง พร้อมกับเป็นสถานที่แสดงพิพิธภัณฑ์แห่งความทรงจำ, ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรม, ศาลาปฏิบัติธรรม ตลอดจนเป็นศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, วัฒนธรรมท้องถิ่นขึ้นในวัด

 

หอระฆังวัดเชียงทอง หอระฆังที่สูงที่สุดในพะเยา

หอระฆังวัดเชียงทอง หอระฆังที่สูงที่สุดในพะเยา

related
logo-pwa

เพิ่ม Spring News

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด