"พลเมืองตื่นรู้ สู้โกง"

06 ก.ย. 2561 เวลา 6:48 น.

มูลนิธิองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ต้องการให้คนไทย ตระหนักถึงพิษภัย ของการคอร์รัปชัน จึงเชิญชวนให้คนไทย ร่วมกันปกป้อง และดูแลผลประโยชน์ของชาติ

สารคดีสั้น "พลเมืองตื่นรู้ สู้โกง" ตอนที่ 64

มูลนิธิองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ต้องการให้คนไทย ตระหนักถึงพิษภัย ของการคอร์รัปชัน จึงเชิญชวนให้คนไทย ร่วมกันปกป้อง และดูแลผลประโยชน์ของชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ช่วยกันเผยแพร่ผลร้าย ของคอร์รัปชัน และกระตุ้นให้สังคม ร่วมกันกดดัน ต่อต้านคนโกง รวมทั้งส่งเสริมการสร้างรากฐานที่ดี ของสังคม ในการต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชัน ของประเทศ ด้วยการจัดทำสารคดีสั้น ชุด "พลเมืองตื่นรู้ สู้โกง"

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด