แม่สลอง จัดเทศกาลโล้ชิงช้าปิดท้ายประเพณีชนเผ่าอาข่า

10 ก.ย. 2561 เวลา 11:13 น. 1

เสาร์-อาทิตย์ ที่ผ่านมา ณ ลานพระสยามเทวาธิราช ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ได้มีการจัดงานโล้ชิงช้ากระทุ้งกระบอกไม้ไผ่ ถือเป็นงานโล้ชิงช้าพื้นที่สุดท้ายของการจัดประเพณีโลชิงช้าประจำปี 2561 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

แม่สลอง จัดเทศกาลโล้ชิงช้าปิดท้ายประเพณีชนเผ่าอาข่า

ได้รับความสนจากนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมอย่างล้นหลาม สำหรับเทศกาลโล้ชิงช้ากระทุ่งกระบอกไม้ไผ่ บ่อ ฉ่อง ตุ๊ ประจำปี 2561 ที่ลานพระสยามเทวาธิราช บ้านสามแยก ม. 24 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง ซึ่งถือเป็นงานโล้ชิงช้า

พื้นที่สุดท้ายของการจัดประเพณีโลชิงช้า ประจำปี 2561 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

โดยภายในงานมีการจัดการแสดงวิถีชีวิต วัฒนธรรม การแสดงของพี่น้องชนเผ่า 26 หมู่บ้าน จำนวน 6 ชนเผ่า ประกอบด้วย การแสดงกระทุ้งกระบอกไม้ไผ่บ้านห้วยส้าน บ้านจะลอ บ้านสามแยก บ้านสามัคคีเก่า บ้านโป่งไฮ บ้านแสนใจพัฒนา บ้านพญาไพร บ้านห้วยกระ บ้านแสนใจ บ้านต้นม่วง และบ้านหัวแม่คำ

มีการแสดงวิถีชีวิตชนเผ่าจีนยูนานเหยนฟงไฉ่ จากตำบลแม่สลองนอก กลุ่มแม่บ้านห้วยผึ้ง ชนเผ่าอาข่า มูลนิธิรักษ์อาข่า มูลนิธิศูนย์ชีวิตใหม่. การแสดงแฟชั่นโชว์ชนเผ่า-การแสดงรำวงไทยใหญ่ของกลุ่มแม่บ้านหินแตก การเต้นระบำสุขใจของบ้านห้วยหยวกป่าโซ การเต้นประกอบเพลงของอาข่าบ้านมอล่อง บ้านห้วยโย บ้านจะคำน้อย บ้านแม่แสลป บ้านผาเดื่อ การแสดงวัฒนธรรมปีใหม่อาข่า บ้านแม่หม้อ และมีการจัดจำหน่ายสินค้าชนเผ่า

สำหรับการเปิดงานเทศกาลประเพณีโล้ชิงช้า

สำหรับ ประเพณีโล้ชิงช้า ของชาวอาข่า จัดขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณแห่งเทพธิดา “อึ่มซาแยะ” ผู้ประทานความชุ่มชื้นอุดมสมบูรณ์ให้กับพืชพันธุ์ธัญญาหาร และเพื่อเป็นการฉลองให้กับพืชผลที่มีความเจริญงอกงามรอเก็บเกี่ยว

ซึ่งแต่ละชุมชนจะไม่ตรงกัน เนื่องจากการกำหนดวันจัดพิธีกรรมต้องดูความเหมาะสมของวันที่จะเริ่มทำพิธี และต้องเป็นวันดีเข้ากันได้กับผู้นำชุมชนนั้น ๆ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด