"วิษณุ" แย้มคลายล็อก - นัดถกพรรค 28 ก.ย.

14 ก.ย. 2561 เวลา 8:02 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เผยว่า หลังจาก พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 12 ก.ย. ซึ่งกฎหมายลูก ส.ว.จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 ก.ย.61 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะเดินหน้ากระบวนการสรรหา ส.ว. ซึ่งเข้าใจว่า กกต.ทำปฏิทินการสรรหาไว้แล้ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด