svasdssvasds

ศอ.บต. โชว์ผลงาน 10 เดือน 10 ดี 10 เด่น

ศอ.บต. โชว์ผลงาน 10 เดือน 10 ดี 10 เด่น

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือเรียกโดยย่อว่า ศอ.บต. ติดตามการทำงานเชิงรุก ตามยุทธศาสตร์สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ที่รัฐบาล คสช. ใช้เดินหน้าแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้

ศอ.บต. โชว์ผลงาน 10 เดือน 10 ดี 10 เด่น

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือเรียกโดยย่อว่า ศอ.บต. ติดตามการทำงานเชิงรุก ตามยุทธศาสตร์สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ที่รัฐบาล คสช. ใช้เดินหน้าแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้

ศอ.บต. คือหนึ่งในหน่วยงาน ที่คอบขับเคลื่อนงานต่างๆ โดยเฉพาะ การมอบอาชีพให้กับผู้หลงผิด ได้มีวิชาชีพติดตัว และพร้อมกลับเข้าคืนสู่สังคมได้ ติตตามจากรายงานพิเศษ

related
logo-pwa

เพิ่ม Spring News

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด