ศอ.บต. โชว์ผลงาน 10 เดือน 10 ดี 10 เด่น

17 ก.ย. 2561 เวลา 7:38 น.

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือเรียกโดยย่อว่า ศอ.บต. ติดตามการทำงานเชิงรุก ตามยุทธศาสตร์สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ที่รัฐบาล คสช. ใช้เดินหน้าแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้

ศอ.บต. โชว์ผลงาน 10 เดือน 10 ดี 10 เด่น

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือเรียกโดยย่อว่า ศอ.บต. ติดตามการทำงานเชิงรุก ตามยุทธศาสตร์สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ที่รัฐบาล คสช. ใช้เดินหน้าแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้

ศอ.บต. คือหนึ่งในหน่วยงาน ที่คอบขับเคลื่อนงานต่างๆ โดยเฉพาะ การมอบอาชีพให้กับผู้หลงผิด ได้มีวิชาชีพติดตัว และพร้อมกลับเข้าคืนสู่สังคมได้ ติตตามจากรายงานพิเศษ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด