ฮือทั้งวงการ! ผู้เลี้ยงโคนมเฮ ครม. รื้อโควต้านมโรงเรียน

28 มี.ค. 2562 เวลา 5:24 น.

นายกฤษฎา บุญราช เปิดเผยถึงเรื่องการทบทวนการบริหารจัดการนมโรงเรียน และให้ใช้แนวทางการปฏิรูประบบบริหารจัดการโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน หลัง ครม. มีมติให้ปรับปรุงโครงสร้างใหม่

ผู้เลี้ยงโคนม ออกอาการดีใจ หลังจากที่ ครม. พิจารณาเห็นชอบ ตั้ง "คณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน" จัดโควตานมโรงเรียนใหม่ พ่วงคณะอนุฯ 4 ชุด หลังจากที่นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ส่งเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้ทบทวนมติ ครม. เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2552 เรื่อง : ทบทวนระบบบริหารจัดการนมโรงเรียน 1.4 หมื่นล้านบาท รายละเอียดในเรื่องนี้ จะเป็นอย่างไร นายกฤษฎา บุญราช จะมาเปิดใจ ในรายการ

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะมาให้ข้อมูล ถึงประเด็นรื้อโควต้านมโรงเรียน

โดย นายกฤษฎา กล่าวว่า ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมาในขณะนั้นคณะรัฐมนตรีได้มีการปรับระบบการเอานมโรงเรียนไปแจกเด็กๆ ซึ่งก่อนหน้าปี 2552 ได้มีปัญหาเรื่องการทุจริต งบประมาณการซื้อนมเป็นเรื่องขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล อบต. นักเรียนในพื้นที่ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา 1-6 จะต้องได้รับนมทุกวัน ในช่วงนั้น ทราบถึงปัญหาการทุจริต จึงได้มีการปรับให้องค์การส่งเสริม

กิจการโคนมที่เป็นรัฐวิสาหกิจ มีหน้าที่เป็นผู้จัดสรรการซื้อขายนม ระหว่างผู้ประกอบการกับเกษตรกร และส่งนมต่างโรงเรียนต่างๆ จนบางกรณีนมไม่เพียงพอจึงได้มีการนำนมจากอีกกิจการหนึ่งมาส่งจึงทำให้เกิดปัญหานมเน่าเสีย หรือบางครั้งส่งไม่ตรงเวลา จึงเป็นปัญหาที่ต้องเข้ามาแก้ไข!

ฮือทั้งวงการ! ผู้เลี้ยงโคนมเฮ ครม. รื้อโควต้านมโรงเรียน

ฮือทั้งวงการ...ครม. รื้อโควต้านมโรงเรียน

รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น.- 10.00 น. ทางช่อง SPRING26 ดำเนินรายการโดย “ ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” และ “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์” เจาะลึกประเด็นร้อน.. เสิร์ฟอาหารสมองยามเช้า วันนี้ * ฮือทั้งวงการ...ครม. รื้อโควต้านมโรงเรียน* รับฟังเสียงสัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์กับ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด