สูบบุหรี่ในบ้าน เจออาญา...เริ่ม 20 ส.ค.นี้

21 มิ.ย. 2562 เวลา 4:56 น. 1

สิงห์อมควันหนาว! ดีเดย์ 20 ส.ค. "สูบบุหรี่ในบ้าน" ผิดกฎหมายความรุนแรงในครอบครัว พม. ลั่น สูบบุหรี่ในบ้านเท่ากับทำความรุนแรงในครอบครัว เอาผิดได้ตามกฎหมายครอบครัวฉบับใหม่

วานนี้ ที่ศูนย์ประชุมวิยุภักษ์ ได้มีการจัดการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 18 เพื่อรณรงค์สิ่งแวดล้อมในบ้านให้ปลอดจากควันบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า ที่เป็นภัยต่อสุขภาพ โดยเฉพาะสุขภาพของเด็กซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของสังคมไทยในอนาคต กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระบุว่า เปิดเผยว่า อีกไม่นานการสูบบุหรี่ภายในบ้านจะสามารถเอาผิดตามกฎหมายได้ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562

สูบบุหรี่ในบ้าน เจออาญา...เริ่ม 20 ส.ค.นี้

ได้มีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 22 พ.ค. ที่ผ่านมา และจะมีผลบังคับใช้ใน 90 วัน คือ ตั้งแต่ 20 ส.ค. 2562 เป็นต้นไป โดยกฎหมายฉบับนี้ มีสาระคือ ถือว่า การสูบบุหรี่ในบ้าน เป็นการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งเป็นการกระทำที่ทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของคนในบ้าน ซึ่งหากมีการแจ้งความดำเนินคดี ผู้ต้องหา อาจจะต้องขึ้นสาลเพื่อพิจารณาความผิด 2 ศาล คือ ศาลอาญา กรณีที่มีการทำร้ายทางกาย และ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ซึ่งศาลอาจมีคำสั่งให้คุ้มครองคนในครอบครัว และสั่งบังคับให้ผู้ที่สูบบุหรี่และทำให้เกิดปัญหาในบ้านเข้ารับการบำบัดและเลิกบุหรี่ เพื่อไม่ให้ทำพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความรุนแรงอีก

สูบบุหรี่ในบ้าน เจออาญา...เริ่ม 20 ส.ค.นี้

ฟังสัมภาษณ์สดรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องนี้กับคุณกันตพงษ์ รังษีสว่าง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสถาบันครอบครัว ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น.- 10.00 น. ดำเนินรายการโดย "ดนัย เอกมหาสวัสดิ์" และ "อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์"

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด