โยก 33 ตำรวจกลับ สตม. เยียวยาหรือล้างบาง

27 มิ.ย. 2562 เวลา 3:34 น. 7

กองทะเบียนพลแจ้งอนุมัติ 33 ตำรวจ ช่วยงาน "สตม." เป็นเวลา 1 ปี โดยไม่ขาดจากต้นสังกัด

พ.ต.อ.เดชา กัลยาวุฒิพงศ์ รองผู้บังคับการกองทะเบียนพล สำนักงานกำลังพล ปฎิบัติราชการแทนผู้บังคับการกองทะเบียนพล (รองผบก.ฯปรท.ผบก.ทพ.) มีบันทึกข้อความ เลขที่ 0009.232/3004 วันที่ 25 มิ.ย.2562 ถึง ผบช.สตม.เรื่อง ข้าราชการตำรวจปฎิบัติราชการในสังกัด ตร. ตามหนังสือ สตม.ที่ 0029.112/3542 ลงวันที่ 24 มิ.ย.62 เสนอ ตร.ให้อนุมัติ ข้าราชการตำรวจ จำนวน 33 นาย ปฎิบัติราชการที่ สตม. เพื่อปฎิบัติหน้าที่ตามที่ ผบช.สตม.มอบหมาย มีกำหนด 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ ตร.อนุมัติ

โยก 33 ตำรวจกลับ สตม. เยียวยาหรือล้างบาง

กองทะเบียนพล(ทพ.)ขอเรียนว่า ตร.มีบันทึกลง 25 มิ.ย.62อนุมัติให้ข้าราชการตำรวจจำนวน 33 รายดังกล่าว ไปปฎิบัติราชการที่ สตม.เพื่อปฎิบัติหน้าที่ตามที่ ผบช.สตม.มอบหมาย เป็นครั้งคราว โดยไม่ขาดจากต้นสังกัด มีกำหนด 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 25 มิ.ย.เป็นต้นไป โดยงดเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฎิบัติราชการ

โยก 33 ตำรวจกลับ สตม. เยียวยาหรือล้างบาง

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น.- 10.00 น. ดำเนินรายการโดย "ดนัย เอกมหาสวัสดิ์" และ "อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์"

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด