Spring News

เปิดรายชื่อ จังหวัดที่ต้องกักตัว 14 วัน เช็กก่อนเดินกลับบ้านสงกรานต์

10 เม.ย. 2564 เวลา 20:42 น. 30

เช็กรายชื่อ จังหวัดที่ต้องกักตัว 14 วัน ตรวจสอบก่อนเดินกลับบ้านสงกรานต์ กับมาตรการควบคุมโควิด 19 ที่ทุกคนต้องรู้ ใครเดินทางจากพื้นที่ กทม. ปทุมธานี​ นนทบุรี​ สมุทรปราการ​ นครปฐม เดินทางข้ามจังหวัดต้องรู้

เปิดรายชื่อ จังหวัดที่ต้องกักตัว 14 วัน เช็กก่อนเดินกลับบ้านสงกรานต์

รวมข้อมูลการเดินทางช่วงสงกรานต์ จังหวัดที่ต้องกักตัว 14 วัน เดินทางไปไหนต้องรู้เลยนะช่วงนี้ ไม่ว่าจะประกาศจังหวัด  สถานที่ไหนห้ามเข้า รวมถึงมาตรการต่างๆ ที่เรารวมมาไว้ให้แล้วที่นี่ 

(Tip ค้นหาเจอง่ายๆ ให้กด Ctrl ค้าง + F แล้วพิมพ์ชื่อจังหวัดลงไปได้เลย)

 

ภาคเหนือ จังหวัดที่ต้องกักตัว 14 วัน

เชียงราย

• ผู้เดินทางกลับภูมิลำเนาเขตจังหวัดเชียงราย ที่มาจากพื้นที่ควบคุม (กรุงเทพฯ, สมุทรสาคร สมุทรปราการ สมุทรสงคราม นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี ตาก ราชบุรี) และเชียงใหม่ 

• "ไม่ต้องกักตัว" กรณีที่เป็นนักท่องเที่ยว หรือผู้เดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดเชียงราย แต่ให้เฝ้าระวังสังเกตุอาการตนเอง 14 วัน หรือเท่ากับอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 

•รายงานตัวต่อผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสมจะไปคัดกรอง

•มีไข้ หรือ สัมผัสผู้ป่วย  ส่งตรวจ รพ หรือ กักตัวตามดุลยพินิจเจ้าหน้าที่

•ไม่มีไข้ หรือ ไม่มีประวัติเสี่ยง ไม่ต้องกักตัว แต่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัด

 

ลำปาง

หากมาจากพื้นที่ควบคุม

 • ลงทะเบียน “ลำปางชนะ” และ รายงานตัวกับผู้นำชุมชน หรือ อสม.
 • หากมีความเสี่ยงสูงจะขอตรวจหาเชื้อโควิดทันที
 • กักตนเองภายในบ้าน
 • เดินทางมาจากพื้นที่เฝ้าระวังสูง หรือพื้นที่อื่นๆ ให้เฝ้าสังเกตอาการตัวเอง

 

ลำพูน

หากเดินทางมาจาก กรุงเทพฯ, ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม ชลบุรี ประจวบคิรีขันธ์ สระแก้ว

• กักตัวที่บ้าน (Home Quarantine) 14 วัน

 

เชียงใหม่

ประชาชนที่เดินทางจาก 5 จังหวัด กทม ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม

• ให้ลงทะเบียน CM CHANA

จังหวัดที่ต้องกักตัว 14 วัน (Home Quarantine) 14 วัน (หรือจนกว่าจะครบกำหนดวันกลับ)

 

พะเยา

ผู้ที่เดินทางมาจาก 5  จังหวัด กรุงเทพฯ, ปทุมธานี  นนทบุรี  สมุทรปราการ นครปฐม

•กรอกข้อมูลการเดินทางและกักตัวที่บ้าน   

 

แม่ฮ่องสอน

ผู้เดินทาง / นักท่องเที่ยว สามารถเดินทางเข้า-ออกจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ตามปกติ

• สแกน QR Code “สวัสดีแม่ฮ่องสอน” หรือ บันทึกภาพ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ณ จุดตรวจค้นที่กําหนด เพื่อให้สามารถติดตามได้

• ให้ผู้เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ และขอให้อยู่บ้าน สังเกตอาการด้วยตนเอง เป็นเวลา 14 วัน

 

แพร่

ผู้ที่เดินทางมาจาก 10 จังหวัด   กรุงเทพฯ นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรสาคร สมุทรปราการ ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สระแก้ว และ เชียงใหม่

 • รายงานตัวต่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. หรือ บุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ สแกน QR Code แพร่ชนะ
 • กักตัวที่บ้าน (Home Quarantine) 14 วัน หากมีอาการผิดปกติ ขอให้รับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน

 

น่าน

ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงสูง กรุงเทพฯ, ปทุมธานี  นนทบุรี  สมุทรปราการ นครปฐม

• ให้รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่และกักตัวเป็นเวลา 14 วัน

 

อุตรดิตถ์

ผู้ที่เดินทางจาก กรุงเทพฯ เชียงใหม่ กักตัว 14 วัน

 • รายงานตัวผ่านแอปฯ HUG UTT

 

ภาคอีสาน รายชื่อ จังหวัดที่ต้องกักตัว 14 วัน

ศรีสะเกษ

 • ไม่ต้องกักตัวแต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

 

นครพนม

 • มาจาก 6 จังหวัดเสี่ยง (กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร)
  • กักตัว 14 วัน
  • หากมีผลตรวจเป็นลบภายใน 72 ชั่วโมงจากพื้นที่ต้นทาง ไม่ต้องกักตัว
  • ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน NPM-Covid-19 และไทยชนะ

 

สุรินทร์

มาจาก 5 จังหวัดเสี่ยง (กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม)
  • กักตัว 14 วัน

 • มาจาก 9 จังหวัดดังนี้ (สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ชุมพร ตาก ราชบุรี ชลบุรี สุพรรณบุรี นราธิวาส กาญจนบุรี)
  • รายงานตัวต่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือ อสม.

 

ขอนแก่น

ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดง 5 จังหวัด คือ กทม. นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ 

 • ให้รายงานตัวผ่าน QR code และกักตัวเองที่บ้าน

 

สกลนคร

ผู้ที่มาจากพื้นที่สีแดง หรือมีประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อมาสกลนคร

 • ต้องถูกกักตัว

ยกเว้น ได้รับวัคซีนแล้ว มีผลตรวจ Rapid Test เป็นลบ

 

บุรีรัมย์

ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดง ได้แก่ กรุงเทพ ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม นนทบุรี 

 • ต้องกักตัว 14 วัน หรือขอตรวจ Rapid test ที่ รพ.บุรีรัมย์ หากผลเป็นลบไม่ต้องกักตัว (ผู้ขอตรวจชำระค่าใช้จ่าย 600 บาท) 
 • -จังหวัดอื่นๆ ไม่ต้องกักตัว ไม่ต้องไปตรวจ Rapid test

 

อุดรธานี

ประชาชนที่เดินทางมาจากกรุงเทพ ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม นนทบุรี 

 • เข้ารายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ หรือลงทะเบียนผ่าน QR code 
 • กักตัวที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน

 

ยโสธร

ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี และตาก

• รายงานตัวต่อผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตามรายชื่อสถานพยาบาล

• ติดตั้งแอปพลิเคชั่นหมอชนะและไทยชนะ

• ไปในสถานที่เสี่ยงตามประกาศของ ศบค. ให้พิจารณากักตัวที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

 

บึงกาฬ

 • ให้กักตัว (Home Quarantine) ไม่น้อยกว่า 10 วันที่บ้าน หากมีอาการให้ติดต่อและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลทันที

 

นครราชสีมา

ผู้ที่มาจาก 5 จังหวัด  กรุงเทพฯ, ปทุมธานี  นนทบุรี  สมุทรปราการ นครปฐม

 • รายงานตัวต่อผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน(ใน 12 ชั่วโมง)  อสมจะไปคัดกรอง
 • หากมีไข้ หรือ สัมผัสผู้ป่วย  ส่งตรวจ รพ หรือ กักตัว 14 วัน ตามดุลยพินิจเจ้าหน้าที่
 • ไม่มีไข้ หรือ ไม่มีประวัติเสี่ยง ไม่ต้องกักตัว แต่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัด

 

เลย

 • สแกน QR Code หรือกรอกแบบฟอร์มเพื่อรายงานตัวออนไลน์ที่นี่ https://1th.me/8Uknw
 • แจ้งเจ้าหน้าที่อสม.เพื่อประเมิน
 • ตรวจโควิด ถ้ามีความเสี่ยงต้องตรวจหาเชื้อ ไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่หากไม่มีความเสี่ยง ต้องการตรวจ เสียค่าใช้จ่ายเอง

 

สุรินทร์

 • ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม 9 จังหวัด  สมุทรสาคร กรุงเทพ สมุทรปราการ สมุทรสงคราม นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี ตาก ราชบุรี

 • กักกันตัว 14 วัน

สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่ควบคุม (พื้นที่สีส้ม)

• ต้องรายงานตัวกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หรือผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน ที่รับผิดชอบพื้นที่มีผู้นั้นมาพัก ภายใน 24 ชั่วโมง

สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดอื่นที่ไม่ใช่จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง) และจังหวัดพื้นที่ควบคุม (พื้นที่สีส้ม)

 • ให้ทุกคนเฝ้าระวังตัวเอง

*** สำหรับผู้ที่มีอาการมีไข้ (อุณหภูมิเกิน 37.5 °C) ไอ เจ็บคอมีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ขอให้ดำเนินการตามข้อ 1. และข้อ 2. โดยเคร่งครัดและให้ประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบพื้นที่ทราบในทันที

 

อุดรธานี

ประชาชนที่เดินทางมาจากสถานที่เสี่ยงของจังหวัดต่อไปนี้ กรุงเทพ สมุทรสาคร ปทุมธานี นนทบุรี และนครปฐม

เช็กสถานที่ได้ที่ มาตรการเข้า-ออก ของจังหวัด ตามลิ้งก์นี้ http://www.moicovid.com/udonthani/ ให้ปฏิบัติดังนี้

 • รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น สแกน QR code
 • กักตัวและสังเกตอาการเอง (Self Quarantine) 14 วัน

 

หนองคาย

ผู้ที่เดินทาง มาจาก กทม.​ นนทบุรี​ ปทุมธานี​ สมุทรปราการ​ นครปฐม

 • รายงานตัวต่อ เจ้าหน้าที่อสม.และ กักตัวเองที่บ้าน​ 10​วัน
 • ขอให้ประชาชนปฏิบัติตน​ สวมแมส​ อยู่ห่าง​ล้างมือ​ แยกใช้ภาชนะส่วนตัว​ งดไปสถานที่ชุมชน
 • มีอาการสงสัยให้รีบไปพบแพทย์  สายด่วนมิสเตอร์โควิด​ 081-7982086

 

หนองบัวลำภู

ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม 9 จังหวัด กรุงเทพ  สมุทรสาคร สมุทรปราการ สมุทรสงคราม นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี ตาก ราชบุรี

 • รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ และ กักตัวที่บ้าน 14 วันหรือจนกว่าจะออกจากจังหวัด

 

มุกดาหาร

ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงสูงสุด 5 จังหวัด

•  สแกน QR Code ลงทะเบียน แล้วรายงานตัวต่อผู้ใหญ่บ้าน อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือ เจ้าพนักงานโรคติดต่อ

• กักตัวที่บ้าน (Home Quarantine) 14 วัน เพื่อประเมินว่าต้องตรวจหาเชื้อ COVID-19 หรือไม่

 

นครพนม

• รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือ อสม.

• แล้วกักตัวที่บ้าน (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน ยกเว้นผู้ที่มีผลตรวจ COVID-19 ไม่เกิน 72 ชั่วโมง มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

 

กาฬสินธุ์

• รายงานตัวต่อผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และให้กักตัวที่บ้าน (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน

 

ยโสธร

รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ และให้กักตัวที่บ้าน (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน

 

ร้อยเอ็ด

• รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เพื่อประเมินความเสี่ยง

•  กักตัวที่บ้าน (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน

 

ชัยภูมิ

ผู้เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ที่มาจาก “พื้นที่ควบคุม” ได้แก่ กรุงเทพมหานคร

(ได้แก่ เขตวัฒนา เขตบางแค เขตภาษีเจริญ เขตลาดพร้าว เขตห้วยขวาง เขตดินแดง เขตวังทองหลาง

และเขตบางกะปิ) จังหวัดปทุมธานี (อำเภอเมืองปทุมธานี อำเภอธัญบุรี อำเภอคลองหลวง อำเภอลำลูกกา) จังหวัดสมุทรสาคร (ทุกอำเภอ) จังหวัดนนทบุรี (ทุกอำเภอ) จังหวัดสมุทรปราการ (อำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอบางพลี อำเภอบางบ่อ อำเภอบางเสาธง อำเภอพระสมุทรเจดีย์ ) จังหวัดนครปฐม (อำเภอเมืองนครปฐม อำเภอสามพาน อำเภอพุทธมณฑล อำเภอบางเลน อำเภอศาลายา อำเภอกำแพงแสน) จังหวัดสมุทรสงคราม (อำเภอเมืองสมุทรสงคราม อำเภออัมพวา) จังหวัดตาก (อำเภอแม่สอด อำเภอท่าสองยาง) จังหวัดราชบุรี (อำเภอเมืองราชบุรี อำเภอโพธาราม อำเภอปากท่อ อำเภอบ้านคา) ทั้งที่พักค้างคืนและไม่พักค้างคืนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ให้ปฏิบัติตามดังนี้

 • ให้ผู้ที่เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ที่มาจากพื้นที่ควบคุม ตามข้อ 2 ต้องรายงานตัว (อสม.) หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทันที
 • ให้เฝ้าระวังอยู่ที่บ้านหรือที่พัก (Home Quarantine) 14 วัน

 

3. สำหรับผู้เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ที่มาจาก “พื้นที่ควบคุม” (นอกเหนือข้อ 2) และ “พื้นที่เฝ้าระวังสูง” ให้ปฏิบัติตามดังนี้

 • รายงานตัว (อสม.) หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทันที
 • เฝ้าระวังสังเกตอาการ (Self Quarantine)

 

มหาสารคาม

ผู้ที่มาจากพื้นที่ กรุงเทพฯ, ปทุมธานี  นนทบุรี  สมุทรปราการ นครปฐมเชียงใหม่ ชลบุรี ประจวบคิรีขันธ์ และมีประวัติเข้าไปในสถานบันเทิง คอนเสิร์ต คาราโอเกะ

 • ให้ไปรายงานตัวต่อ สาธารณสุขหรืออสม. และ กักตัวเองที่บ้าน 14 วัน
 • แต่หากไม่ได้เข้าไปในสถานบันเทิง คอนเสิร์ต คาราโอเกะ ให้สังเกตอาการตัวเอง 14 วัน ที่บ้าน

 

อำนาจเจริญ

ผู้ที่เดินทางมาจาก เขต/อำเภอ เสี่ยงดังต่อไปนี้ กรุงเทพ  สมุทรสาคร สมุทรปราการ สมุทรสงคราม นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี ตาก ราชบุรี เชียงใหม่ ชลบุรี ภูเก็ต ประจวบคิรีขันธ์ สุพรรณบุรี ตาก

• ต้องรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือ อสม. ในพื้นที่ทันที่

• ต้องกักกันตัวที่บ้าน 14 วัน

 

อุบลราชธานี

คนที่เดินทางมาจาก 5 จังหวัด ได้แก่ กทม. นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ

•  ต้องกักกันตนเองและจัดทำบันทึกการเดินทาง (timeline)

 

ภาคกลาง จังหวัดที่ต้องกักตัว 14 วัน

กรุงเทพ

• ไม่ต้องกักตัวแต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

 

นครปฐม

ไม่ต้องกักตัวแต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

 

นนทบุรี

ไม่ต้องกักตัวแต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

 

ปทุมธานี

ไม่ต้องกักตัวแต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

 

สมุทรปราการ

ไม่ต้องกักตัวแต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

 

สมุทรสงคราม

ไม่ต้องกักตัวแต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

 

สมุทรสาคร

ไม่ต้องกักตัวแต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

 

ราชบุรี

ไม่ต้องกักตัวแต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

 

พิษณุโลก

ประชาชนทุกคนที่จะเดินทางเข้ามาจังหวัดพิษณุโลก จึงให้สแกน QR code โปรแกรม save phitsanulok

 • ประชาชนที่มาจาก 5 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด ให้สแกน QR code โปรแกรม save phitsanulok เช่นกัน และ จนท.จะเข้าไปคัดกรองเพื่อพิจารณาความเสี่ยงของบุคคลนั้นๆ โดยที่ กลุ่มเสี่ยงสูงจะมีคำสั่งให้ กักกัน หรือ  คุมไว้สังเกต ที่บ้านพัก
 • กลุ่มเสี่ยงต่ำให้ปฏิบัติตนตามพื้นที่เฝ้าระวังสูง

 

ตาก

ผู้ที่เข้ามาจาก 5 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุด

กรุงเทพฯ, ปทุมธานี  นนทบุรี  สมุทรปราการ นครปฐม

 • Scan ตากชนะ
 • กักตัวที่บ้าน 14 วัน และ ห้ามไปร่วมงาน กิจกรรม สถานที่ ที่มีผู้คนร่วมตัวกัน
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำของอสม.เคร่งครัด

มาจากจังหวัดอื่นๆ

 • Scan ตากชนะ
 • ไม่ต้องกักตัว
 • เลี่ยงไปสถานที่มีผู้คนรวมตัวกัน
 • สังเกตอาการตัวเอง

 

พิจิตร

ผู้เดินทางมาจากพื้นที่สีแดง 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม ปทุมธานี

และสีส้ม 9 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี ชุมพร ตาก ราชบุรี ชลบุรี นราธิวาส กาญจนบุรี ขอให้ปฏิบัติดังนี้

 • ลงทะเบียน “รักพิจิตร ปกป้องพิจิตร” ตามลิ้งค์นี้ https://forms.gle/fGqqt3RQxC2krKSW8  โหลดแอปพลิเคชัน หมอชนะ
 • รายงานตัวต่อ อสม.
 • ให้กักตัวเองอยู่ที่บ้านตามระยะเวลาที่อยู่ในพื้นที่จริง

 

กำแพงเพชร

ผู้ที่มาจาก 5 จังหวัด พื้นที่เสี่ยงตาม ศบค  กรุงเทพฯ, ปทุมธานี  นนทบุรี  สมุทรปราการ นครปฐม

 • รายงานตัวต่อ สธ และ กักตัวเอง 14 วัน

 

นครสวรรค์

ให้ผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์จากพื้นที่สีส้ม 9 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร กรุงเทพฯ สมุทรปราการ สมุทรสงคราม นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี ตาก ราชบุรี

 • ให้รายงานตัวกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน อสม.หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
 • กักตัวที่บ้าน 14 วัน

พื้นที่สีเหลือง 14 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา เพชรบุรี ระนอง ชลบุรี ระยอง ชุมพร สงขลา ยะลา นราธิวาส

 • ขอความร่วมมือให้รายงานตัวกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน อสม.หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

 

อุทัยธานี

ผู้ที่มาจาก กรุงเทพ  สมุทรสาคร สมุทรปราการ สมุทรสงคราม นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี ตาก ราชบุรี เชียงใหม่ ชลบุรี ภูเก็ต ประจวบคิรีขันธ์ สุพรรณบุรี ตาก

 • ต้องกักตัวที่บ้าน  14 วัน

 

ชัยนาถ

เดินทางมาจาก  กรุงเทพฯ, ปทุมธานี  นนทบุรี  สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสาคร

 • ต้องกรอกแบบฟอร์มเข้าจังหวัด Chainat to Go แจ้งอสม ให้ประเมิน
 • หากเสี่ยงสูง กักตัวเองที่บ้าน 14 วันหากเสี่ยงต่ำ ปฏิบัติตามมาตรการเคร่งครัด

 

ลพบุรี

ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม 9 จังหวัด กรุงเทพ  สมุทรสาคร สมุทรปราการ สมุทรสงคราม นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี ตาก ราชบุรี

 • ให้รายงานต่อ อสม. และ เฝ้าระวังตนเอง 14 วัน หรือจนกว่าจะกลับ

 

เพชรบูรณ์

ผู้ที่เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ, ปทุมธานี  นนทบุรี  สมุทรปราการ นครปฐม

 • เฝ้าระวังตัวเองในบ้าน 14 วัน

 

นครนายก

นักท่องเที่ยว ไม่ต้องกักตัว

แต่หากเป็นประชาชนกลับภูมิลำเนา

 • รายงานตัวต่อ เจ้าหน้าที่ และ ขอให้เฝ้าระวังตัวเอง
 • สแกน QRcode Nakhon Nayok safe covid

 

พระนครศรีอยุธยา

ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม(สีส้ม)

 • ติดตั้งแอพ หมอชนะ กรอกข้อมูลผ่าน QR code
 • รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ อสม หรือ ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

 

 

สระบุรี

ผู้ที่มาจาก กรุงเทพ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม และไปสถานบันเทิงมาตั้งแต่ 1 เม.ย.

 • รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ อสม. สธ.
 • กักตัวที่บ้าน 14 วัน

 

สิงห์บุรี

 • กักตัว14 วัน เฉพาะผู้ที่มาจากจังหวัดต่อไปนี้

สมุทรสาคร นครปฐม(ยกเว้น อ.ดอนตูม)

กทม (บางขุนเทียน บางแค ภาษีเจริญ หนองแขม วัฒนา บึงกุ่ม ประเวศ ดุสิต พญาไท ดอนเมือง สวนหลวง ห้วยขวาง

คลองสามวา คลองเตย จตุจักร ลาดกระบัง มีนบุรี

ตาก(แม่สอด) นนทบุรี(บางใหญ่) ปทุมธานี(เมือง ธัญบุรี คลองหลวง ลำลูกกา) สุพรรณบุรี(เมือง) สมุทรปราการ(เมือง บางพลี)

 • รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่   ติดตั้ง หมอชนะ
 • เก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทุกราย

 

สุโขทัย

ผู้ที่เดินทางมาจาก 11 จังหวัดต่อไปนี้ (กรุงเทพมหานคร , สมุทรสาคร , สมุทรปราการ ,สมุทรสงคราม ,นนทบุรี ,นครปฐม , ปทุมธานี , ตาก , ราชบุรี , เชียงใหม่ , ชลบุรี)

#ไม่ต้องกักตัว แต่ให้ปฏิบัติตัวดังนี้

 • รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทันที
 • สังเกตอาการ เป็นระยะเวลา 14 วัน หากมีอาการผิดปกติ ให้แจ้ง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้านทันที

 

สุพรรณบุรี

ผู้ที่เดินทางมาจาก สมุทรสาคร กทม สมุทรสงคราม สมุทรปราการ นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี ตาก ราชบุรี

กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชุมพร นครนายก นราธิวาส พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ยะลา ระนอง ระยอง สงขลา สระบุรี

 • รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ อสม หรือ ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตั้งแต่ 10 เม.ย. เป็นต้นไป

 

อ่างทอง

 • ไม่ต้องกักตัว รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ อสม. หรือ ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ภายใน 24 ชั่วโมง
 • สังเกตุอาการตัวเองไม่ใช่ของร่วมกับคนอื่น
 • ใช้แอพ ไทยชนะ และ หมอชนะ

 

กาญจนบุรี

 • ยังไม่มีมาตรการกักตัว แต่ขอให้รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ อสม. หรือ ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
 • สแกน ไทยชนะ

 

ประจวบคิรีขันธ์

กักตัว 14 วัน และเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิดทุกราย เฉพาะผู้ที่มาจากสถานที่เสี่ยง 7 จังหวัดนี้เท่านั้น

ตามประกาศในลิ้งก์นี้  https://www.facebook.com/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5covid-19%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C-108556334120043/photos/pcb.295119192130422/295119158797092/

เปิดรายชื่อ จังหวัดที่ต้องกักตัว 14 วัน เช็กก่อนเดินกลับบ้านสงกรานต์

ภาคตะวันออก จังหวัดที่ต้องกักตัว 14 วัน

จันทบุรี

 • ไม่ต้องกักตัวแต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

 

ฉะเชิงเทรา

มาจาก 5 จังหวัดเสี่ยง (กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม)

 • ให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคในท้องถิ่น

 

ชลบุรี

 • ไม่ต้องกักตัวแต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

 

ตราด

ผู้ที่เดินทางไปสถานบันเทิงหรือสถานบริการคล้ายสถานบันเทิงในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และ จ.ชลบุรี

 • ให้รายงานตัวกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม.

 

ปราจีนบุรี

ผู้ที่เดินทางมาจาก 8 จังหวัดเสี่ยง (กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร นนทบุรี ปทุมธานี สระแก้ว นครปฐม ชลบุรี)

 • รายงานตัวต่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม.
 • สังเกตุอาการที่บ้าน

 

ระยอง

 • ไม่ต้องกักตัวแต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

 

สระแก้ว

 • ไม่ต้องกักตัวแต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

ภาคใต้ จังหวัดที่ต้องกักตัว 14 วัน

กระบี่

• ไม่กักตัว แต่ให้รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ QT14  หรือ รีบรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ อสม. ผู้ใหญ่บ้าน

• โหลด หมอชนะ และสังเกตุอาการตัวเอง

 

ชุมพร

• Scan Save Chumphon

เดินทางมาจาก 9 จังหวัดเสี่ยง หรือ ไปในพื้นที่เสี่ยง หรือ มีอาการป่วย

• กักตัวเองที่บ้าน 14 วัน และ ต้องเข้ารับการตรวจโควิดทุกคน

 

ตรัง

ผู้ที่เดินทางมาจาก 5 จังหวัดพื้นที่สีแดง ได้แก่ กรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม

• รายงานตัวกับเจ้าพนักงานปกครอง หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที 

• กักตัวอยู่ที่พักอาศัย (Home Quarantine)

• ห้ามเดินทางออกไปสถานที่ชุมชน หรือออกนอกเคหสถานอย่างเด็ดขาด

 

นครศรีธรรมราช

• ไม่ต้องกักตัว สำหรับผู้ที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่ควบคุม (พื้นที่สีแดง) ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และนครปฐม

• แต่ต้องเข้าทำการตรวจคัดกรอง และแจ้งไทม์ไลน์ก่อนการเข้าพื้นที่ และจะมีการส่ง อสม.เข้าไปตรวจคัดกรอง

 

สุราษฎร์ธานี

ไม่ต้องกักตัว แต่ให้ปฏิบัติตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขและ ศบค.อย่างเคร่งครัด

 

ภูเก็ต

• ไม่กักตัว ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงขอให้แจ้งศูนย์ EOC ประจำตำบล และปฏิบัติตามมาตรการ กรมควบคุมโรค D M H T T ที่อย่างเคร่งครัด

 

พังงา

มาจาก 5 จังหวัดเสี่ยง (กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม)

 • รายงานตัวต่อประธานชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.
 • ทำแบบประเมินความเสี่ยง
  • หากมีประวัติไปในสถานที่เสี่ยงแพร่เชื้อ หรือใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน ให้กักตัวเอง 14 วัน และถ้าหากมีอาการให้ติดต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขภายใน 3 ชั่วโมง

 

สงขลา

กักตัว 14 วัน เฉพาะผู้ที่มาจาก 5 จังหวัดควบคุม

 • นนทบุรี
 • ปทุมธานี
 • นครปฐม
 • สมุทรปราการ
 • กรุงเทพมหานคร (เฉพาะเขตวัฒนา คลองเตย และบางแค)

เฝ้าสังเกตุอาการตัวเอง 14 วัน  ผู้ที่มาจาก 10 จังหวัดนี้

 • กรุงเทพมหานคร (เขตอื่น)
 • สมุทรสาคร
 • สมุทรสงคราม
 • กาญจนบุรี
 • ชุมพร
 • ตาก
 • ราชบุรี
 • ชลบุรี
 • สุพรรณบุรี
 • นราธิวาส

 

 สตูล

 • ไม่ต้องกักตัว
 • ยกเว้นเป็นผู้ที่ไปในสถานที่ที่พบการติดเชื้อ หรือเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
  • รายงานตัวต่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
  • ต้องกักตัว 14 วัน
  • ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหมอชนะ

 

ปัตตานี

 • ไม่ต้องกักตัวแต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

 

นราธิวาส

 • ไม่ต้องกักตัว ยกเว้นผู้ที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยงสูง

 

พัทลุง

มาจาก 9 จังหวัดสีส้ม (กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรปราการ สมุทรสงคราม นนทบุรี นครปฐม ตาก ราชบุรี ปทุมธานี)

 • แจ้ง  อสม. หรือ เจ้าหน้าที่สธ.
 • ลงทะเบียนประเมินความเสี่ยง

 

ยะลา

 • ไม่ต้องกักตัวแต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด
 • รายงานตัวและประเมินความเสี่ยงผ่านช่องทางใดทางหนึ่ง
  • รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้าน
  • สายด่วน Covid-19 จ.ยะลา
  • QR Code Yala Safe Alert

 

 ระนอง

 • ไม่ต้องกักตัวแต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

ข้อมูลอัพเดตล่าสุด 10 เม.ย. 2564

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด