svasdssvasds

อภิปราย รัฐบาลเศรษฐา 3-4 เม.ย. ฝ่ายค้านเตรียมเปิดประเด็นอะไรบ้าง ?

ฝ่ายค้านเตรียมประเด็นอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติ ต่อรัฐบาลเศรษฐา ในวันที่ 3-4 เมษายนนี้ รวมถึงประเด็น 2 มาตรฐานในกระบวนการยุติธรรม กรณี ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี

นายชัยธวัช ตุลาธน ผู้นำฝ่ายค้าน ได้ยื่นมติอภิปรายอย่างน้อย 2 วัน คือวันที่ 3-4 เม.ย.หลังจากมีการอภิปรายเรื่องงบประมาณรายจ่ายปี 67 แล้ว

โดยประเด็นหลักที่ฝ่ายค้านที่นำโดยพรรคก้าวไกล จะอภิปายในสภาครั้งนี้ได้แบ่งออกเป็นหมวดหมู่ทั้งเรื่องของ เศรษฐกิจ การทุจริตคอร์รัปชัน ซีรีส์การเมือง การศึกษา สิ่งแวดล้อม สังคม

ส่วนประเด็นหลัก

  1. ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ที่ถูกมองว่า 2 มาตรฐานในกระบวนการยุติธรรม
  2. เรื่องเงินดิจิทัล 10,000 บาท ที่สรุปแล้วแจกได้ไหม ได้ 10,000 หรือเปล่า หรือแจกไม่ได้แล้ว
  3. ปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจ ที่ยังไม่ดีขึ้น
  4. ปัญหาเรื่องขัดแย้งที่ดิน ส.ป.ก. ที่รัฐบาล มีนโยบายแปลงที่ ส.ป.ก.4-01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร
  5. ละเลยในการปราบปรามมาเฟียทั้งในไทยและต่างชาติ
  6. พื้นที่ทับซ้อนไทย-กัมพูชา ที่รัฐบาลมีนโยบายจะแก้ปัญหา นำทรัพยากรแหล่งก๊าซ น้ำมัน จำนวนมหาศาลมาแบ่งปันกัน

พร้อมทั้งยืนยันว่าเตรียมข้อมูลหลักฐานไว้พร้อมแล้ว และจะไม่มีการเกี๊ยะเซียะ(ไกล่เกลี่ย) กับรัฐบาล

รวมถึงนายชัยชนะ เดชเดโช สส.นครศรีธรรมราช รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ยืนยันว่า สส. 10 คน จากพรรคประชาธิปัตย์พร้อมที่จะอภิปรายร่วมกับพรรคก้าวไกล โดยทางพรรคเตรียมเนื้อหามาอภิปรายเรื่อง กระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะเรื่อง “ทักษิณ ชินวัตร” อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งกระบวนการยุติทุกอย่างที่ไม่ถูกต้อง จำเป็นต้องตรวจสอบ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

related