svasdssvasds

ถ้าเลือก สว.ไม่โมฆะ ก็ขอลากเวลาต่อไปแล้วกัน!

วิเคราะห์เอฟเฟคหลังจบการเลือก สว.2567 สว.ชุดแรกที่มาจากรัฐธรรมนูญ 2560 จากระบบเลือกกันเอง มีสัญญาณการพยายาม "ล้ม" ด้วยการร้องให้โมฆะ แต่ด้วยคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ให้ไฟเขียวแล้ว จึงปรับเป็นยุทธศาสตร์ "ลาก" เวลาการรับรองผลการเลือก เพื่อได้ สว.ที่ปราศจากมลทิน ?

related