svasdssvasds

พาชม SAT-1 อาคารผู้โดยสารใหม่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ

พาชม SAT-1 อาคารผู้โดยสารใหม่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ

รีวิว SAT-1 อาคารผู้โดยสารใหม่ ที่เพิ่งเปิดให้บริการที่ออกแบบมาเพื่อรองรับความสะดวกสบาย พร้อมรถไฟฟ้าไร้คนขับ APM เส้นทางอุโมงค์ใต้ดินระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ฯลฯ

เปิดแล้วอย่างไม่เป็นทางการ สำหรับเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 หรือ อาคาร SAT-1​ ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เมื่อวานนี้  (28 ก.ย.2566) คือวันแรกของการเปิดให้บริการเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 หรือ อาคาร SAT-1 ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งอาคารนี้เป็นอาคารที่แยกออกมาจาก Main Terminal ที่จะทำให้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสามารถนองรับผู้โดยสารได้มากขึ้นจากเดิม 45 ล้านคนต่อปี เป็น 60 ล้านคนต่อปี

สำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางเที่ยวบินที่ทำการบิน ณ อาคาร SAT-1 ทั้งขาออกและขาเข้าระหว่างประเทศ สามารถโดยสารรถไฟฟ้า APM ซึ่งเป็นรถไฟฟ้าระบบล้อยางแบบไร้คนขับซึ่งทำหน้าที่ขนส่งผู้โดยสารระหว่างMain Terminal และ อาคาร SAT – 1 โดยใช้เส้นทางอุโมงค์ใต้ดินระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ผู้โดยสารใช้เวลาในการรอ รถไฟฟ้าและเวลาโดยสารรวมทั้งสิ้นประมาณ 3 นาที และรถไฟฟ้า APM สามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด 210 คนต่อขบวน

อาคาร SAT-1 เป็นอาคารสูง 4 ชั้น และมีชั้นใต้ดิน 2 ชั้น ประกอบด้วย

ชั้น B2 เป็นพื้นที่สำหรับสถานีขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ Automated People Mover Station หรือ APM Station

ชั้น B1 เป็นพื้นที่ห้องงานระบบ

ชั้น G เป็นพื้นที่สำหรับระบบสายพานลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ และพื้นที่สำนักงาน

ชั้น 2 เป็นพื้นที่สำหรับผู้โดยสารขาเข้า รวมทั้งพื้นที่สำหรับผู้โดยสารเชื่อมต่อเที่ยวบิน

ชั้น 3 เป็นพื้นที่สำหรับผู้โดยสารขาออก มีพื้นที่พักคอยสำหรับผู้โดยสารรอขึ้นเครื่อง เป็นแบบ Open Gate และมีพื้นที่ร้านค้าตลอดแนวทางเดิน 

ชั้น 4 เป็นพื้นที่สำหรับห้องรับรองพิเศษผู้โดยสาร ห้องรับรองของสายการบิน และอื่นๆ

สำหรับการตกแต่งภายในของอาคาร SAT-1 มีการออกแบบสถาปัตยกรรมให้สอดคล้องกับ Main Terminal โดยผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรม ศิลปะที่สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทย ให้กลมกลืนไปกับโครงสร้างอาคารที่ทันสมัย โดยมีผลงานการตกแต่งชิ้นเอกเป็นช้างหิมพานต์ ตั้งอยู่บริเวณโถงกลางของชั้น 3 ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับผู้โดยสารขาออก รวมทั้งมีการตกแต่งสวน ด้วยสัตว์ หิมพานต์ ตามคติความเชื่อไทยโบราณ อาทิ กินนร, กินรี, เหมราช และหงส์สา ส่วนปลายอาคารทั้งสองฝั่งของชั้น 3 มีการติดตั้งบุษบกไม้ปิดทอง และบุษบกแก้ว ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานองค์พระพุทธปฏิมา ปางเปิดโลก และ ปางมารวิชัย โดยถอดแบบมาจาก วัดผาซ่อนแก้ว 

สำหรับชั้น 2 พื้นที่ผู้โดยสารขาเข้า ได้รับการออกแบบเป็นสวนสัญจรผ่าน โดยจัดแสดงงานภูมิทัศน์ผสมผสานกับศิลปวัฒนธรรมของไทย เช่น หุ่นละครเล็ก, หนังใหญ่, หัวโขน, ว่าวไทย เป็นต้น นอกจากนี้ ห้องน้ำภายในอาคารยังได้นำเอกลักษณ์หรือลักษณะเด่นของแต่ละภาคของประเทศไทยทั้ง 4 ภาค รวมถึงประเพณีวัฒนธรรมของไทยมาใช้ออกแบบรูปลักษณ์ภายใน ขณะที่สุขภัณฑ์ทั้งหมดได้ใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อช่วยในการประหยัดน้ำ

สำหรับพื้นที่ลานจอดอากาศยานของอาคาร SAT-1 ประกอบด้วยหลุมจอดประชิดอาคารทั้งหมด 28 หลุมจอด การที่เพิ่มจุดจิดแบบนี้หลายคนน่าจะชอบเพราะไม่ต้องต่อรถ ลงเครื่องแล้วเดินเข้าอาคารได้ทันที

สำหรับระยะแรก จะมี 2 สายการบินที่ให้บริการที่อาคารหลังนี้ ก็คือ  สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ และ สายการบินไทยเวียตเจ็ท  และในส่วนของร้านสินค้าปลอดอากร ร้านค้า Duty free ร้านอาหาร และห้องรับรองพิเศษผู้โดยสาร  ก็จะเปิดให้บริการเพียงบางส่วนเท่านั้น