svasdssvasds

อย่าลืม! เผื่อเวลา 3 ชม. บิน ตปท. ที่สนามบินสุวรรณภูมิ

อย่าลืม! เผื่อเวลา 3 ชม. บิน ตปท. ที่สนามบินสุวรรณภูมิ

เริ่มแล้ว บินต่างประเทศ ที่สนามบินสุวรรณภูมิช่วงนี้ต้องเผื่อเวลาอย่างน้อย 3 ชั่วโมงตั้งแต่วันนี้ ถึง 4 มิ.ย.

ใครที่ถือตั๋วเดินทางต่างประเทศขาออกจากสุวรรณภูมิ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 4 มิ.ย. 2567 จะต้องเผื่อเวลาที่สนามบินมากขึ้นกว่าเดิม โดยทางสายการบินแนะนำว่า อย่างน้อย 3 ชั่วโมง เพราะที่สนามบินสุวรรณภูมิ
มีการปิดโซนตรวจหนังสือเดินทางขาออกระหว่างประเทศ โซน 2 ฝั่งตะวันตก ชั้น 4 เพื่อทำการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติรุ่นใหม่ และเพิ่มช่องอัตโนมัติแทนช่องที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อความรวดเร็วในอนาคต จึงอาจจะทำให้ผู้โดยสารขาออกต้องไปแออัดในโซนอื่นแทน

ตอนนี้ก็ยังไม่มีการเปิดเผยว่ารุ่นใหม่เป็นแบบไหน ถ้าเป็น แบบที่ Changi Airport สิงคโปร์ ใช้ระบบ Biometrix สแกนใบหน้าและม่านตา ไม่ต้องแสกนหนังสือเดินทางเลยก็น่าจะดีและเพิ่มความคล่องตัวได้มาก

โดยเครื่องตรวจข้อมูลผู้โดยสารอัตโนมัติที่ที่มีการใช้งานอยู่ในปัจจุบันก็คือคือเราสแกนหนังสือเดินทางเข้าสแกนนิ้ว แล้วถ่ายรูป ซึ่งถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็จะใช้เวลาเพียงแค่ไม่ถึง 3 นาทีต่อคนเท่านั้น แต่ส่วนมากที่ทำให้แถวติดขัดก็คือการสแกนนิ้วที่ไม่ค่อยจะผ่านสักเท่าไหร่ค่ะ