ข่าวจริง สปริงนิวส์

ยุวอาสาน้อย สร้างสุขกับผู้สูงวัย

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดกิจกรรม “พลังจิตอาสา พัฒนาสังคมและสวัสดิการ”แกนนำยุวอาสา shift and share ได้นำโครงการ ยุวอาสาน้อย สร้างสุขกับผู้สูงวัย ของโรงเรียนบ้านรุนจังหวัดสุรินทร์ ไปสานสัมพันธ์ในพื้นที่ หอประชุมศรีบักได โรงเรียนบ้านรุน อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

 พลังจิตอาสา พัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดกิจกรรม “พลังจิตอาสา พัฒนาสังคมและสวัสดิการ”แกนนำยุวอาสา shift and share ได้นำโครงการ ยุวอาสาน้อย สร้างสุขกับผู้สูงวัย ของโรงเรียนบ้านรุนจังหวัดสุรินทร์ ไปสานสัมพันธ์ในพื้นที่ หอประชุมศรีบักได โรงเรียนบ้านรุน อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งน้องๆ ยุวอาสาได้ลงพื้นที่พบปะ พูดคุยกับผู้สูงวัย พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน อาทิ การทำเหรียญโปรยทาน การพับกุหลาบใบเตย เป็นต้น

ยุวอาสาน้อย สร้างสุขกับผู้สูงวัย

โครงการ ยุวอาสาน้อย สร้างสุขกับผู้สูงวัย มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 151 คน ประกอบด้วยหลายหน่วยงาน อาทิ แกนนำv -spirit ยุวอาสาโรงเรียนบ้านรุน โรงเรียนพนมดงรักวิทยา สำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จ.สุรินทร์ น้องๆนักเรียน โรงเรียนบ้านรุน สมาชิกในโรงเรียนผู้สูงอายุ ผู้ปกครองนักเรียน ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว