อบต.โคกเคียน จัดการแข่งขันนกเขาชวาเสียง

05 ก.ย. 2561 เวลา 9:00 น.

อบต.โคกเคียง จ.นราธิวาส จัดการแข่งขันนกเขาชวาเสียง มีทั้งนกเขาบ้านเรา นกเขาจากมาเลเซีย และอินโดนีเซีย เข้าร่วมคึกคัก โดยการแข่งขันนกเขาชวาเสียง นอกจากจะเป็นการอนุรักษ์วิถีชาวชุมชนแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้อีกด้วย

ชมรมนกเขาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ต่างจังหวัด รวมถึงจากประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย เข้าร่วมกันแข่งนกเขาชวาเสียงกันอย่างคึกคัก ที่สนามนกเขาชวาบ้านบือราเป๊ะหมู่ที่ 3 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยได้ นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส เป็นประธานเปิดการแข่งขันนกเขาชวาเสียง อบต.โคกเคียนประจำปี 2561

ซึ่งในการแข่งขันในครั้งนี้มีการจัดการแข่งขันนกเขาชวาเสียงจำนวน 5 ประเภท ได้แก่

  • ประเภทเสียงเล็ก
  • ประเภทเสียงกลาง
  • ประเภทเสียงใหญ่
  • ประเภทดาวรุ่ง
  • ประเภทลูกนกครึ่งเสารอกและประเภทลูกนกคิวขาว

มีนกเขาชวาเสียงเข้าร่วมแข่งขันประชันเสียงประมาณ 750 นก

โดยนกเขาชวาเสียง นอกจากจะเลี้ยงเพื่อความเพลิดเพลินแล้ว ยังสามารถเลี้ยงเพื่อให้เกิดรายได้ให้กับเจ้าของนก สร้างกลุ่มอาชีพได้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ การทำกรง การแกะสลักกรง การผลิตอาหารนกจำหน่าย ไปจนถึงการทำเทปเสียงนกเขาชวา การจัดให้มีการแข่งขันเสียงนกเขาชวาไม่ว่าในระดับตำบล หมู่บ้า จังหวัดหรือระดับประเทศ ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างความสามัคคี

นอกจากนี้ในงานยังมีการโชว์กรงนกเขาชวา มูลค่า 1 ล้านบาท ซึ่งทำด้วยงาช้างให้ได้ชมกันอีกด้วย

อบต.โคกเคียง จ.นราธิวาส จัดการแข่งขันนกเขาชวาเสียง มีทั้งนกเขาบ้านเรา นกเขาจากมาเลเซีย และอินโดนีเซีย เข้าร่วมคึกคัก โดยการแข่งขันนกเขาชวาเสียง นอกจากจะเป็นการอนุรักษ์วิถีชาวชุมชนแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้อีกด้วย

อบต.โคกเคียง จ.นราธิวาส จัดการแข่งขันนกเขาชวาเสียง มีทั้งนกเขาบ้านเรา นกเขาจากมาเลเซีย และอินโดนีเซีย เข้าร่วมคึกคัก โดยการแข่งขันนกเขาชวาเสียง นอกจากจะเป็นการอนุรักษ์วิถีชาวชุมชนแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้อีกด้วย

อบต.โคกเคียง จ.นราธิวาส จัดการแข่งขันนกเขาชวาเสียง มีทั้งนกเขาบ้านเรา นกเขาจากมาเลเซีย และอินโดนีเซีย เข้าร่วมคึกคัก โดยการแข่งขันนกเขาชวาเสียง นอกจากจะเป็นการอนุรักษ์วิถีชาวชุมชนแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้อีกด้วย

อบต.โคกเคียง จ.นราธิวาส จัดการแข่งขันนกเขาชวาเสียง มีทั้งนกเขาบ้านเรา นกเขาจากมาเลเซีย และอินโดนีเซีย เข้าร่วมคึกคัก โดยการแข่งขันนกเขาชวาเสียง นอกจากจะเป็นการอนุรักษ์วิถีชาวชุมชนแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้อีกด้วย