ชาวสวนยางเลี้ยง "จิ้งหรีดแปรรูป" ส่งขายต่างประเทศ

05 ก.ย. 2561 เวลา 9:23 น.

เกษตรกรสวนยางที่ จ.สุราษฎร์ธานี พลิกวิกฤติสร้างรายได้ด้วยการทำฟาร์มจิ้งหรีด ชดเชยในช่วงที่ราคายางตกต่ำ โดยฟาร์มจิ้งหรีดที่นี่เน้นทำจิ้งหรีดทอดกรอบบรรจุซองส่งต่างประเทศ เพราะมีความต้องการสั่งซื้อสูงมาก

เกษตรกรชาวสวนยางหลายรายที่บ้านเขานาใน ตำบลต้นยวนอำเภอพนม สุราษฎร์ธานี หันมา ทำฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีด ส่งขายเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ ในขณะที่ราคายางพาราตกต่ำ พร้อมกับทำจิ้งหรีดทอดกรอบบรรจุซองส่งต่างประเทศตลาดรองรับไม่อั้น

ที่บ้านเขานาในแห่งนี้ ปัจจุบันมีชาวบ้านรวมกลุ่มกัน เลี้ยงจิ้งหรีดเกือบ 20 ครัวเรือน รวมๆแล้วประมาณกว่า 100 คอก แต่ละรอบสามารถจับได้ถึง 2.5 ตัน นำส่งให้กับพ่อค้าในจังหวัดลพบุรี แปรรูปผลิตเป็นแพ็กเกจส่งขายให้กับพ่อค้าในประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่น

สำหรับจุดเริ่มต้นในการเลี้ยงจิ้งหรีดที่บ้านเขานาใน เดิมทีนายประเสริฐ พรรณราย เดินทางไปดูกิจการของลูกชายในการเลี้ยงจิ้งหรีดแปรรูปส่งออกที่จังหวัดลพบุรี จากนั้นจึงได้นำมาเลี้ยงที่บ้านและมีการรวมกลุ่มกันเลี้ยงเป็นจำนวนมากโดยเมื่อถึงเวลาที่สามารถจับได้ ตนเองก็จะเป็นผู้รวบรวม จากสมาชิกในกลุ่มนำส่งไปยังจังหวัดลพบุรี ให้โรงงานของลูกชายแปรรูปส่งออกต่อไป ซึ่งตนเองเป็นคนเริ่มต้นและเลี้ยงมาแล้วประมาณ 8 เดือนเลี้ยงไปแล้วถึง 4 รุ่น

สำหรับตลาดจิ้งหรีดในต่างประเทศยังมีความต้องการอีกเป็นจำนวนมาก เพราะคนจากประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่นนิยมรับประทาน เนื่องจากมีคุณค่าทางโภชนาการสูง