ศิลปะบำบัด โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ช่วยเด็กพิเศษคืนสู่สังคม

16 ก.ย. 2561 เวลา 6:47 น.

วิชาศิลปะบำบัด เป็นอีกหนึ่งกระบวนการ การจัดการเรียนการสอนให้ เด็กพิเศษซึ่งเป็น ออทิสติก (Autistic) เพื่อฝึกสมาธิ ฝึกความอดทน และฝึกทักษะประสบการณ์ ควบคู่ไปกับการเรียนการสอนทางวิชาการ

ศิลปะบำบัดเด็กพิเศษ จ.ขอนแก่น 

วิชาศิลปะบำบัด เป็นอีกหนึ่งกระบวนการ การจัดการเรียนการสอนให้เด็กพิเศษซึ่งเป็น ออทิสติก (Autistic) เพื่อฝึกสมาธิ ฝึกความอดทน และฝึกทักษะประสบการณ์ ควบคู่ไปกับการเรียนการสอนทางวิชาการ จนทำให้ปัจุบันนี้ เด็กพิเศษ  จากทุกระดับชั้นของโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น มีผลผลิตทางศิลปะ วางจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ ให้กับตนเองได้ในระหว่างเรียนอีกด้วย ติดตามได้จากรายงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด