ด่วน! รพ.รามาฯ เรียกคืนยาความดัน Lanzaar

22 มี.ค. 2562 เวลา 3:03 น.

รพ.รามาธิบดี ประกาศเรียกเก็บยา แลนซาร์ (Lanzaar) หรือ Losartan Potassium ขนาด 50 และ 100 มก.เฉพาะบางรุ่นการผลิต เหตุตรวจพบสารปนเปื้อนในวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ

รพ.รามาธิบดี ประกาศเรียกเก็บยา แลนซาร์ (Lanzaar) หรือ Losartan Potassium ขนาด 50 และ 100 มก.เฉพาะบางรุ่นการผลิต เหตุตรวจพบสารปนเปื้อนในวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ ทั้งนี้ ผู้ป่วยที่รับยาดังกล่าวไป สามารถนำมาคืน เพื่อแลกเปลี่ยนยาตัวใหม่ได้ โดยเน้นย้ำ ยาลดความดัน ต้องกินอย่างต่อเนื่อง ห้ามหยุดยาเอง

รพ.รามาธิบดี ประกาศเรียกเก็บยา แลนซาร์ (Lanzaar) หรือ Losartan Potassium ขนาด 50 และ 100 มก.เฉพาะบางรุ่นการผลิต เหตุตรวจพบสารปนเปื้อนในวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ

เมื่อเร็วๆนี้ สหรัฐอเมริกาและแคนาดาได้เรียกคืนยารักษาโรคความดันโลหิตสูงลอซาร์แทน เนื่องจากพบสารก่อมะเร็งในสารตั้งต้นในการผลิตยาดังกล่าวในหนูทดลอง กลุ่มไนโตรซามีน คือ N-Nitroso-Nmethyl-4-aminobutyric Acid (NMBA) บางรุ่นของบริษัท Hetero Lab Limited (Unit-l) ซึ่งเป็นวัตถุดิบผลิตที่ประเทศอินเดีย ในส่วน ประเทศไทยมีการตรวจสอบ พบว่ามีบริษัทผลิตยา 9 แห่ง ที่นำเข้ายาลอซาร์แทนเข้ามา มีทะเบียนตำรับที่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายในประเทศ นอกจากนี้ ยังมี 1 บริษัทคือ บริษัทเบอร์ลิน ฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จำกัด ที่ได้นำเข้าวัตถุดิบตัวที่มีปัญหามาจากประเทศอินเดีย 8 รุ่นการผลิต และผลิตเป็นยาสำเร็จรูปแล้ว 2 ทะเบียนตำรับ รวม 142 รุ่น

รพ.รามาธิบดี ประกาศเรียกเก็บยา แลนซาร์ (Lanzaar) หรือ Losartan Potassium ขนาด 50 และ 100 มก.เฉพาะบางรุ่นการผลิต เหตุตรวจพบสารปนเปื้อนในวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ

รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น.- 10.00 น. ทางช่อง สปริง26 ดำเนินรายการโดย "ดนัย เอกมหาสวัสดิ์" และ "อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์"