รู้ยัง! กฎหมายภาษีอีเพย์เมนต์ มีผลแล้ว

22 มี.ค. 2562 เวลา 3:44 น.

กฎหมายภาษีอี-เพย์เมนต์ มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ฝาก - โอนตั้งแต่ 3,000 ครั้ง หรือ ฝาก-โอน ตั้งแต่ 400 ครั้ง มียอดธุรกรรมรวม 2 ล้านบาทขึ้นไป ธนาคารต้องรายงานธุรกรรม ฝ่าฝืนเจอปรับ 100,000 บาท

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 48) พ.ศ. 2562 หรือ กฎหมายภาษีอีเพย์เมนต์ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยกฎหมายฉบับนี้กำหนดให้สถาบันการเงินและผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ มีหน้าที่รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะเฉพาะให้กรมสรรพากร เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี โดยธุรกรรมลักษณะเฉพาะ คือ

กฎหมายภาษีอี-เพย์เมนต์ มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ฝาก - โอนตั้งแต่ 3,000 ครั้ง หรือ ฝาก-โอน ตั้งแต่ 400 ครั้ง มียอดธุรกรรมรวม 2 ล้านบาทขึ้นไป ธนาคารต้องรายงานธุรกรรม ฝ่าฝืนเจอปรับ 100,000 บาท

1. มีการฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่ 400 ครั้งต่อปี และมียอดรวมของธุรกรรมฝากหรือรับโอนเงินรวมกันตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไป

2. มีการฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่ 3,000 ครั้งขึ้นไป

หากพบ 2 ข้อนี้ ต้องรายงานไปยังกรมสรรพากร ไม่เช่นนั้นโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท และปรับอีกไม่เกินวันละ 10,000 บาท จนกว่าจะแก้ไขและปฏิบัติให้ถูกต้อง

กฎหมายภาษีอี-เพย์เมนต์ มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ฝาก - โอนตั้งแต่ 3,000 ครั้ง หรือ ฝาก-โอน ตั้งแต่ 400 ครั้ง มียอดธุรกรรมรวม 2 ล้านบาทขึ้นไป ธนาคารต้องรายงานธุรกรรม ฝ่าฝืนเจอปรับ 100,000 บาท

รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น.- 10.00 น. ทางช่อง สปริง26 ดำเนินรายการโดย "ดนัย เอกมหาสวัสดิ์" และ "อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์"