จบ? "เพื่อนโชค" ไม่ผิด...แค่ไม่เหมาะสม

01 ส.ค. 2562 เวลา 3:57 น.

"เลขาธิการศาลยุติธรรม" เผย ผลประชุมพิจารณาข้อเท็จจริงปมคลิปเพื่อนโชค อนุ ก.ต.ศาล สรุปผลไม่ผิดวินัย ที่ประชุม ก.ต.เห็นชอบสั่งตักเตือนไป

ที่ประชุม ก.ต. ครั้งที่ 10/2562 ได้มีการพิจารณารายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงข้าราชการตุลาการ กรณีของ "นายไกรรัตน์ วีรพัฒนาสุวรรณ" อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8 ซึ่งปรากฏภาพข่าวในสื่อสังคมออนไลน์และสื่อมวลชนใช้ถ้อยคำโต้ตอบ ตำรวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดตรวจ (ด่านตรวจในพื้นที่ สภ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช) โดยที่ประชุม ก.ต. ได้พิจารณาความเห็นของอนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (อ.ก.ต.) 21 คน (ชั้นศาลชั้นต้น ชั้นอุทธรณ์ ชั้นฎีกา) ที่ได้ส่งมายัง ก.ต.ชุดใหญ่

การกระทำของนายไกรรัตน์ ไม่เป็นความผิดวินัย ซึ่ง ก.ต.ชุดใหญ่ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ ที่ประชุม ก.ต.จึงมีมติว่าการกระทำดังกล่าวไม่เป็นความผิดวินัย แต่เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม เห็นควรให้มีหนังสือว่ากล่าวตักเตือนนายไกรรัตน์