ข่าว

กองทัพบก แจง “บิ๊กแดง” ไม่มีคำสั่ง 6 ท่าต้องห้าม ย้ำกฎระเบียบยึดถือปฏิบัติ

กองทัพบก ยืนยัน ไม่ได้มีคำสั่งหรือจัดทำรูปภาพงดแสดง 6 ท่าต้องห้าม ที่ผ่านมาย้ำกำลังพลประพฤติตนตามแบบธรรมเนียมทหาร

พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก กล่าวถึงการนำเสนอข่าว ผู้บัญชาการทหารบก มีคำสั่งแจ้งไปยังผู้บังคับหน่วย ห้ามทหารทำกิริยา 6 ท่า ต้องห้าม ขณะสวมเครื่องแบบ พร้อมรูปภาพประกอบ โดยยืนยันว่า ไม่เป็นความจริง ผู้บัญชาการทหารบก ไม่ได้สั่งการใดๆ

ทั้งนี้ กองทัพบกมีกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการแต่งกายและการประพฤติปฏิบัติติตน ในระหว่างสวมใส่เครื่องแบบทหารที่ให้กำลังพลยึดถือปฏิบัติเป็นภาพรวม ไม่ได้มีคำสั่งเฉพาะเจาะจงในเรื่องใด โดยการแต่งเครื่องแบบต้องเป็นไปตามระเบียบ แบบธรรมเนียม เหมาะสมกับสถานที่ราชการ อีกทั้งผู้บัญชาการทหารบก มีนโยบายและได้กำชับหน่วยงานของกองทัพบกอยู่เสมอ ให้กำลังพลแต่งกายตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ด้วยความสง่างามและมีวินัย รวมถึงรวมถึงการแสดงตนในสถานที่สาธารณะให้เป็นไปตามแบบธรรมเนียมทหารเพื่อภาพลักษณ์ที่ดี

กองทัพบกจึงขอแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องให้สังคมได้ทราบ ขอความร่วมมืองดส่งต่อข่าวเท็จดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ลักษณะท่าทางที่ไม่สุภาพ หรือการปฏิบัติผิดมารยาททางสังคม ก็เป็นเรื่องที่ทุกคนควรหลีกเลี่ยง