“กอ.รมน.ภาค 4” โต้! จับคนนราธิวาสไม่เกี่ยวข้องกลุ่มไอซิส

บูรพา สงวนวงศ์ และ อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์ พาคุณผู้ชมเจาะลึกประเด็นร้อน “กอ.รมน.ภาค 4” โต้! จับคนไม่เกี่ยวข้องกลุ่มไอซิส รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามชมได้ในรายการ เจาะลึกทั่วไทย To Night